COP w nowej siedzibie

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Starogardzie Gdańskim wreszcie ma swoje miejsce. Członkowie stowarzyszeń, klubów i organizacji spotykać się będą w dawnym budynku Straży Miejskiej przy ul. Mickiewicza 1. Uroczyste otwarcie nowej siedziby COP odbędzie się 24 czerwca 2020 r.

Centrum Organizacji Pozarządowych działa w Starogardzie Gdańskim od 2018 roku. Po dwóch latach bytowania w tymczasowych pomieszczeniach wreszcie znalazło swoje stałe miejsce. Teraz działacze społeczni spotykać się będą w dawnym budynku Straży Miejskiej przy ul. Mickiewicza 1.

 

– W Starogardzie aktywnie działa ponad 100 zrzeszeń, federacji, stowarzyszeń i fundacji. Tworząc Centrum Organizacji Pozarządowych zależało nam przede wszystkim, aby organizacje, stowarzyszenia i kluby miały przestrzeń do wzajemnego poznawania się, współpracy i rozwoju oraz uzyskania w każdym momencie niezbędnej pomocy ze strony urzędników i doradców – powiedziała pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Dzieci i Młodzieży Sylwia Ossowska.

Decyzja o nowym miejscu osiedlenia się COP-u zapadła w październiku 2019 roku. Podjął ją prezydent miasta Janusz Stankowiak w porozumieniu z przedstawicielami Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych. Przeznaczony dla COP budynek przy ul. Mickiewicza 1 wymagał generalnego remontu. W maju 2020 roku klucze do lokum odebrała pełnomocnik Sylwia Ossowska.

W nowej siedzibie COP organizacje będą miały do dyspozycji dużą, przestronną salę szkoleniową, która posłuży im do przeprowadzania spotkań, paneli dyskusyjnych czy walnych zgromadzeń.

– Wszystkie nowo wyremontowane pomieszczenia COP-u są przystosowane do potrzeb organizacji i funkcji, które ma pełnić Centrum. Przede wszystkim mamy dużą, przestronną salę szkoleniową, która posłuży organizacjom do przeprowadzania szkoleń, spotkań, paneli dyskusyjnych, walnych zgromadzeń i innych. Udostępniać ją będziemy na podstawie prowadzonego kalendarza i wcześniej dokonanych zgłoszeń – poinformowała pełnomocnik.

Specjalne „szafki dla organizacji” posłużą NGO-som do przechowywania dokumentacji

– Oprócz głównej sali do dyspozycji mamy dwa mniejsze pomieszczenia, w których urządziliśmy biura, a dla zainteresowanych organizacji przygotowaliśmy szafki, tzw. „szafka dla organizacji”. Mają one służyć tym NGO-som, które nie mają swojej siedziby i potrzebują miejsca do przechowywania dokumentacji – dodała Sylwia Ossowska.

Prowadzącymi COP są trzy organizacje: Stowarzyszenie Pozytywni, Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” oraz „Fundacja M.A.P.A. Obywatelska.

W ramach działalności COP organizacje mogą uzyskać wsparcie w obszarze:
– doradztwa merytorycznego (konsultacje formalno-prawne, organizacyjne i zarządcze),
– doradztwa księgowego (konsultacje księgowe),
– szkoleń i warsztatów,
– działań informacyjnych.

W Centrum Organizacji Pozarządowych mieści się biuro pełnomocnika Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych Dzieci i Młodzieży.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby COP dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych w Starogardzie Gdańskim odbędzie się 24 czerwca o godz. 16:00.

– W imieniu Pana Prezydenta, StROP i operatorów COP serdecznie zapraszam – powiedziała pełnomocnik Sylwia Ossowska.