COP otwarte. Organizacje zadowolone

Od środy 24 czerwca dawna siedziba Straży Miejskiej przy ulicy Mickiewicza 1 w Starogardzie Gdańskim oficjalnie stała się siedzibą Centrum Organizacji Pozarządowych. Ze wsparcia mogą korzystać organizacje, stowarzyszenia i kluby – w sumie ponad 100 podmiotów, działających w Starogardzie Gdańskim.

24 czerwca odbył się finał inwestycji, jaką była przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku dawnej Straży Miejskiej przy ulicy Mickiewicza 1 na potrzeby licznych stowarzyszeń i organizacji. Inwestycja kosztowała blisko 70 tys. zł. Od teraz organizacje pozarządowe mogą korzystać z pomieszczeń nowo otwartego COP.

Uroczystego otwarcia siedziby COP dokonał prezydent miasta Janusz Stankowiak.

– Sektor pozarządowy odgrywa bardzo ważną rolę w naszym mieście, dlatego staramy się go wspierać na wiele sposobów – mówił Janusz Stankowiak, dodając, że z nowej siedziby Centrum stowarzyszenia będą korzystać nieodpłatnie. – Różnorodność inicjatyw, które stowarzyszenia będą mogły tu podejmować, jest niezliczona, od spotkań i zebrań NGO-sów, pracy indywidualnej, aż po duże szkolenia, konferencje i warsztaty. Organizacje otrzymają też wsparcie merytoryczne oraz swoją „szafkę” na dokumenty. Mam nadzieję, że organizacje przy udziale swoich operatorów poczują się w tym miejscu jak w domu. To co się w tej chwili dzieje, to przykład rzeczywistego dialogu społecznego. Od trzech lat staramy się ten dialog rozwijać i działać na bazie Centrum, ale do tej pory czuliśmy swego rodzaju tymczasowość, funkcjonując w różnych obiektach. Od dzisiaj organizacje pozarządowe mają swoje stałe miejsce. Życzę Państwu i całemu miastu, aby z tego miejsca wychodziły wspaniałe pomysły korzystne dla lokalnej społeczności. Od dzisiaj jesteśmy sąsiadami. Cenię sobie waszą autonomię, ale jeśli będziecie potrzebować wsparcia i pomocy, jesteśmy tuż obok i możecie na nas liczyć – zakończył prezydent.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak dokonał uroczystego otwarcia COP-u.

W nowej siedzibie COP znalazły się w sumie 2 pomieszczenia biurowe, duża sala konferencyjna, zaplecze socjalne z kuchnią oraz sanitariaty. – Najważniejsze, że wszystkie pomieszczenia COP-u są przystosowane do potrzeb organizacji i funkcji, które ma pełnić Centrum – podkreśliła pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. OPDiM Sylwia Ossowska. Dodała, że nowa siedziba COP nie powstałaby bez zaangażowania Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych.

– Cieszmy się, że to miejsce powstało. Mamy nadzieję, że właśnie tu organizacje znajdą dla siebie przestrzeń do twórczego działania. Do tej pory działaliśmy na tzw. „doczepkę”, w miejscach gdzie organizacje nie zawsze czuły się komfortowo. Mamy nadzieję, że teraz to się zmieni, że organizacje będą chętnie się tu spotykać, że będzie to miejsce, gdzie będą się wykluwały fajne pomysły i gdzie będziemy budować znacznie pełniejszy dialog z samorządem. Mamy nadzieję, że tę nową bazę szybko wypełnią ludzie zaangażowani w sprawy, które budują naszą miejską wspólnotę – powiedziała Anna Lembicz. Dorota Dorau dodała, że w zasadzie ten dialog, o który jest mowa, zaczął się dawno temu, ale to właśnie obecni prezydenci nadali mu rytm, ceniąc autonomię organizacji pozarządowych. – Myślę, że to jest dobry początek dla organizacji, które pokażą na co je stać – powiedziała.

Głos zabrali również operatorzy starogardzkiego COP. Piotr Stec podkreślił, że bez organizacji samorządowych nie ma społeczeństwa obywatelskiego, a bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma zwykłej ludzkiej uczciwości i solidarności. -Ważne jest to, że do wspólnego stołu siadają przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie Rady, samorząd, który ma narzędzia do tego, by pomóc w rozwoju lokalnej społeczności i ci wszyscy, którzy zawodowo mają ideę, aby ten sektor się rozwijał. Mamy naprawdę dużo do zrobienia – spuentował operator COP. Marcin Karwowski ze Stowarzyszenia Pozytywni wspomniał o znaczeniu doradctwa, szkoleń, o możliwości skorzystania z szafek dla organizacji i planach dotyczących wyposażenia COP. Ewa Czeplina jako ostatni operator, który dołączył do projektu, dodała, że jako Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”, działają głownie w obszarze wiejskim i brakowało im miasta do wspólnych działań. – Dlatego mam nadzieję, że dzięki temu Centrum to się zmieni. Widzę szerokie pole do współdziałania i wiele płaszczyzn wspólnych do współfinansowania projektów, które połączą oba potencjały: wiejski i miejski – zapewniła.

Sylwia Ossowska, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych Dzieci i Młodzieży.

W uroczystym otwarciu Centrum Organizacji Pozarządowych uczestniczyli: włodarze miasta – prezydent Janusz Stankowiak, wiceprezydenci Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki, radni Rady Miasta Jarosław Janaszek i Daniel Olszewski, przedstawiciele Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych: Dorota Dorau i Anna Lembicz, operatorzy Centrum, czyli Piotr Stec z „Fundacji M.A.P.A. Obywatelska, Marcin Karwowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Pozytywni, Ewa Czeplina reprezentująca Lokalną Grupę Działania „Chata Kociewia” oraz ekspert i doradca COP-u – Dorota Wiśniewska. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta: Aurelia Jankowska – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Adam Sobieski – Starogardzka Rada Sportu, Bogdan Adam – Starogardzka Rada Seniorów, Łucjan Czerniejewski – Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych i Bogdana Grzela – Prezes Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Marianna Kamysz i Hanna Wolet – Polski Związek Niewidomych, Janusz Nowak – Kociewski Klub Biegacza, Joanna Zajfryd – Amazonki oraz Tadeusz Podymiak – sekretarz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Gratulacje z okazji otwarcia Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim i życzenia sukcesów w rozwijaniu ambitnych międzysektorowych przedsięwzięć na ręce Prezydenta Miasta przekazał też Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W przesłanym na tę okoliczność liście napisał: „Wyrażam słowa uznania dla Pana działań na rzecz kształtowania przestrzeni wsparcia, wymiany doświadczeń i budowania partnerskich relacji z podmiotami pozarządowymi. Powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych służy w istocie umacnianiu społeczności lokalnych i wspólnoty regionalnej. Jako gospodarz województwa pomorskiego cieszę się, że dzięki Pana staraniom organizacje pozarządowe znajdą pomocną przystań wsparcia i rozwoju programowych działań”.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl