Co dalej z Rynkiem? Mieszkańcy mają głos

12 listopada w kinie „Sokół” władze miasta spotkały się z mieszkańcami. Starogardzianom przedstawiono trzy warianty zagospodarowani płyty Rynku.

Wariant I

Rynek ma być miejscem spotkań i spacerów mieszkańców. Dlatego wariant I nie przewiduje na płycie żadnych miejsc postojowych. Samochody będę jeździć tylko po wschodniej i zachodniej stronie, czyli od ulicy Hallera, przez Rynek do ul. Chojnickiej oraz od ulicy Paderewskiego przez Rynek w ulice Podgórną. Na plac będą też wjeżdżać autobusy miejskie.

Dodatkowo po wschodniej stronie Rynku przewidziane jest miejsce na tzw. kramy okolicznościowe, które być może pojawią się podczas jarmarku świątecznego czy innych miejskich imprez. Oczywiście nie zabraknie zieleni, drzew i donic z kwiatami.

Wariant II

Wariant II różni się od wariantu I wprowadzeniem pewnej liczby miejsc postojowych, które pojawią się po stronie wschodniej i zachodniej Rynku. Pozostała przestrzeń będzie zaaranżowana dokładnie jak w wariancie I.

Wariant III

W tej propozycji liczba miejsc postojowych zwiększy się jeszcze bardziej. Oprócz wschodniego i zachodniego parkingu, w północnej części Rynku zaprojektowano dodatkowe miejsca do parkowania.

Odnowione kamienice za ulgi podatkowe?

Na czwartkowe spotkanie przyszło około 100 mieszkańców. Starogardzianie gorąco dyskutowali przede wszystkim o całkowitym lub częściowym wyłączeniu Rynku z ruchu samochodów oraz liczbie miejsc parkingowych. Janusz Karczyński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego omówił propozycje alternatywnych parkingów dla Rynku.

Obraz -parkngi

Uczestnik spotkania Andrzej Wrzoskiewicz – starogardzki przedsiębiorca był przeciwny wyłączeniu Rynku z ruchu. Zwrócił uwagę na konieczność dostosowania wyglądu kamienic do nowych funkcji centrum miasta. To będzie problem dla ich właścicieli- powiedział. Na pewno będą oczekiwali pomocy władz miejskich.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak zapowiedział ulgi dla inwestorów. Być może uda się czasowo zwolnić z podatku właściciel kamienic, którzy odnową elewacje swoich nieruchomości. Pakiet ulg podatkowych miałby zostać wprowadzony od 2017 r.

Mieszkaniec Starogardu Przemysław Sarnowski zapytał o parkingi rowerowe. Wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski tłumaczył, że na Rynku nie można wydzielić ścieżek rowerowych, bo ulice są zbyt wąskie. Przewidziane są jednak stojaki na rowery.

Mieszkańcy pytali też o umiejscowienie miejskich szaletów i zaplecze dla ogródków gastronomicznych. Niektórzy mieli wątpliwości, czy Ratusz to dobre miejsce na lokalizację muzeum. Radny Tomasz Walczak zaproponował przejęcie przez miasto terenów przy parafii św. Mateusza, by tam zlokalizować muzeum. Inni proponowali Park Miejski. Wszyscy byli zgodni, że multimedialne muzeum z kawiarnią przyciągnęłoby wielu turystów i jest potrzebne, aby Rynek ożył. Przemysław Biesek-Talewski wyjaśnił, że pomysł muzeum pojawił się już w pierwszej koncepcji zagospodarowania Rynku z 2008 r. Już wtedy został zaakceptowany przez konserwatora zabytków. Ten oszklony budynek przy Ratuszu zgodnie z pierwszą koncepcją miałby uzupełniać funkcję muzealno-wystawienniczą Ratusza. Docelowo miałoby tam powstać nowoczesne multimedialne muzeum, dlatego to musi być połączone i stanowić jedną całość. Wiceprezydent podkreślił jednak, że budowa szklanego kubika nie wchodziłaby w zakres prac I etapu odnowy Rynku, finansowanego ze środków unijnych z działania 8,3 – ochrona dziedzictwa kulturowego.

Ankieta – ważny głos Starogardzian

Ostateczną decyzję o wyglądzie Rynku podejmie Rada Miasta. Prezydent Janusz Stankowiak podkreślał jednak, że zanim radni poznają konkretne rozwiązania, władze Starogardu skonsultują z mieszkańcami pomysły na nowy wygląd i funkcje serca miasta.

– Mieliśmy nadzieję, że dziś spotkamy się w dużo szerszym gronie – podsumował prezydent. O Rynku praktycznie mówią wszyscy, ale jak przychodzi do konkretów to przychodzą tylko ci najbardziej zainteresowani. A zainteresowani powinny być wszyscy mieszkańcy Starogardu Gd – dodał. Dlatego prezydent zaprosił wszystkich starogardzian do wyrażania swojego zdania w ankiecie, która będzie dostępna w trakcie głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2016.

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW STAROGARDU GDAŃSKIEGO
Prosimy o zaznaczenie jednego wariantu odpowiedzi w każdym pytaniu

1. Czy jesteś za ograniczeniem ruchu samochodów na rynku?
□ TAK, uważam, że ruch powinien zostać ograniczony
□ NIE, jestem za pozostawieniem dotychczasowej organizacji ruchu

2. Czy jesteś za ograniczeniem liczby miejsc parkingowych na rynku?
□ TAK, uważam, że miejsca parkingowe winny być zlokalizowane wyłącznie wzdłuż wschodniej i zachodniej strony rynku
□ TAK, uważam, że miejsca parkingowe winny być zlokalizowane wzdłuż wschodniej i zachodniej strony rynku, a także na północ od ratusza
□ TAK – inny wariant (krótko opisać)
……………………………………………………………………………………..
□ NIE, jestem za pozostawieniem dotychczasowej liczby miejsc parkingowych

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl