Chrońmy krajobraz miasta. Rada Miasta postanowiła ustalić nowe zasady

Kończy się era irytujących reklam, wszechobecnej pstrokacizny i niekontrolowanych bilbordów przesłaniających fasady budynków. Na pomoc mieszkańcom przyjdzie uchwała, która określa zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jest to odpowiedź na powszechną potrzebę uporządkowania chaosu informacji wizualnej, który w Starogardzie – podobnie jak w innych polskich miastach – psuje jego wizerunek.

Na sierpniowej sesji Rada Miasta zobowiązała prezydenta miasta do przygotowania projektu uchwały, określającej na terenie Miasta Starogard Gdański zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zasady te będą ważnym krokiem w kształtowaniu ładu przestrzennego, a także narzędziem do uporządkowania przestrzeni publicznej.

Zanim jednak przygotowany zostanie projekt uchwały, władze miasta chcą poznać opinię mieszkańców w tej sprawie. Dlatego, w celu poznania, co starogardzianie myślą o reklamach w mieście, urząd przygotował krótką ankietę stanowiącą rodzaj konsultacji społecznych.

Ankieta dostępna jest w listopadowym numerze Starogardzkiego Ratusza. Zachęcamy mieszkańców do jej wypełnienia i wyrażenia w ten sposób swojego zdania na ten temat. Głosy mieszkańców będą zbierane do 15 grudnia 2016 roku.

Wypełnioną ankietę można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański. Akceptowane będą tylko ankiety wycięte z biuletynu informacyjnego „Starogardzki Ratusz”.

Po przeanalizowaniu wyników ankiety pracę nad projektem uchwały rozpocznie specjalny zespół konsultacyjny do spraw ochrony krajobrazu miasta, który zostanie powołany przez prezydenta Starogardu.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl