Ceny za śmieci po nowemu

Miasto wprowadza nowy sposób naliczania opłat za śmieci. Zeszłoroczne ceny wzrosną od 5 do 15 zł. Rada Miasta przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. Od 1 kwietnia w Starogardzie Gdańskim obowiązywać będą dwie stawki – 39 zł zapłacą osoby mieszkające samotnie w gospodarstwach jednoosobowych, dla pozostałych mieszkańców prowadzących gospodarstwa wieloosobowe opłata wyniesie 79 zł.

– Kolejna zmiana systemu naliczania opłat za śmieci w Starogardzie Gdańskim może budzić zdziwienie, ale dla nas najważniejsi są mieszkańcy, ich dobro i troska o jakość ich życia. Wsłuchaliśmy się w ich głosy, komentarze i opinie na temat podwyżki cen za śmieci, wprowadzonej od 1 stycznia tego roku. Wielu nie zgłaszało sprzeciwu, inni wyraźnie byli niezadowoleni. Prawda jest taka, że kiedy w październiku 2021 roku zatwierdzaliśmy nowy system naliczania opłat, nie znaliśmy jeszcze skutków zmian, z jakimi przyszło nam się mierzyć obecnie. Za podstawę naliczania opłaty przyjęliśmy metodę od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem powierzchni mieszkania lub domu. Podjęliśmy taką decyzję z wielu powodów. Jednym z nich była potrzeba uszczelnienie systemu, aby Miasto nie musiało dopłacać do gospodarki odpadami z własnego budżetu – powiedział podczas poniedziałkowych konsultacji nowej metody naliczania opłat za śmieci z radnymi prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Prezydent zwrócił uwagę, że w Starogardzie  wg danych GUS mieszka ponad 47 tys.  mieszkańców, natomiast z deklaracji  śmieciowych wynika, że w Starogadzie mieszka ok. 38,5 tys. osób.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

– Różnica  to ponad 8 tys. osób, które nie figurują w systemie. Nie płacąc za śmieci generują stratę ok. 3 mln zł. na rok. W 2021 roku nasze Miasto na gospodarowanie odpadami wydało ponad 14 mln zł. Z tytułu opłat za śmieci uzyskaliśmy dochód w kwocie 12,9 mln zł. Deficyt wyniósł ponad 1,1 mln zł – wyjaśniał dalej prezydent. – Musieliśmy podwyższyć ceny za śmieci. Okazało się jednak, że przyjęta w październiku metoda nie jest dla wszystkich sprawiedliwa. Chroni rodziny wielodzietne, ale godzi w osoby samotne zamieszkujące gospodarstwa jednoosobowe. Skutki tej decyzji analizujemy od początku stycznia, szukając innych rozwiązań. Do tego czasu, aby zmniejszyć obciążenie wynikające z większych opłat, wprowadziliśmy miejskie wsparcie osłonowe, zwiększając kryterium dochodowe do 2100 zł w celu uzyskania zasiłku celowego m.in. na pokrycie kosztów opłat za śmieci. Wiąże się to jednak z procedurą, której nie wszyscy chcą się poddać, dlatego przyspieszyliśmy analizę wszystkich dopuszczalnych przez prawo sposobów rozliczania wywozu śmieci, aby jak najszybciej wprowadzić nowe rozwiązania – kontynuował prezydent.

Po wnikliwej analizie różnych wariantów, mając na uwadze fakt, że nie ma jednej sprawiedliwej metody, która byłaby satysfakcjonująca dla każdego, Miasto wybrało metodę najprostszą, opartą na czynniku ludzkim. W piątek 28 stycznia prezydent spotkał się z zarządcami Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przedstawił im propozycję nowych stawek za śmieci. Wspólnie przedyskutowali je, analizując „za” i „przeciw” innych wariantów naliczania opłat. Rozważyli opcję wprowadzania kilku stawek z podziałem na gospodarstwa jedno, dwu, trzy i więcej osobowe czy uzależnienia cen od zużycia wody. Ostatecznie większość przekonał argument, że metoda zaproponowana przez prezydenta nie tylko zapewni samofinansowanie systemu, ale przede wszystkim ułatwi weryfikację zgodności deklaracji z rzeczywistością, co jest kluczowe dla zapewnienia jego szczelności.

Postanowiono więc, że w nowym systemie obowiązywać będą tylko dwie stawki – 39 zł dla osób mieszkających samotnie w gospodarstwach jednoosobowych i 79 zł – dla pozostałych mieszkańców prowadzących gospodarstwa wieloosobowe.

Porównując ceny, które obowiązywały do końca grudnia 2021 roku i to ile zapłacimy według nowego systemu od 1 kwietnia, różnice w opłatach nie będą takie duże, ponieważ procentowo rozłożone zostały w sposób bardziej sprawiedliwy, w przedziale od 5% do 23% , czyli ceny wzrosną jedynie od 5 do 15 zł. 

 

Gospodarstwa jednoosobowe

 

do 40 m2

40-80 m2

powyżej 80 m2

Stawki przed podwyżką

34 zł

34 zł

34 zł

Stawki od 1.01.2022

47 zł

74 zł

79 zł

Stawki nowe od 1.04.2022

39 zł

39 zł

39 zł

 

Gospodarstwa wieloosobowe

 

do 40 m2

40-80 m2

powyżej 80 m2

Stawki przed podwyżką

64 zł

71 zł

75 zł

Stawki od 1.01.2022

47 zł

74 zł

79 zł

Stawki nowe od 1.04.2022

79 zł

79 zł

79 zł

Podczas konsultacji z radnymi w poniedziałek 31 stycznia prezydent zapowiedział, że wraz z wprowadzeniem nowego systemu naliczania opłat, mieszkańcy otrzymają do wypełnienia nowe deklaracje. Dodał, że zarówno Miasto, jak i zarządcy Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie oraz TBS będą skrupulatnie je weryfikować.

– Będziemy dokładnie sprawdzać prawdziwość deklaracji, zwłaszcza w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych i tzw. deklaracji zerowych. Chcemy, aby system z jednej strony był jak najmniej obciążający dla mieszkańców, a z drugiej jak najbardziej klarowny dla nas jako jego administratorów – powiedział Janusz Stankowiak.

Prezydent podkreślił też, że wprowadzony system i stawki opłat za śmieci będą obowiązywały do końca kadencji, bez względu na inflację czy wzrost kosztów utrzymania, aby mieszkańcy mieli poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Rada Miasta na sesji w dniu 3 lutego jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Nowe ceny za śmieci mają obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.

21 radnych Rady Miasta Starogard Gdański głosowało „za” przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia nowych stawek opłat za śmieci

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl