Budżet Obywatelski – zakończyliśmy zbieranie wniosków

Zakończyła się procedura składania wniosków do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Mieszkańcy zgłosili 17 projektów na łączną kwotę ponad 2,5 mln. zł.

W trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego w Starogardzie Gdańskim mieszkańcy mają do wykorzystania prawie 1 mln zł.Do Urzędu wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę 2 778 384 zł. Trzy wnioski z 17 to projekty ogólnomiejskie. Ich wartość wynosi prawie 90 tys. zł.

Mieszkańcy postawili przede wszystkim na rekreację. Wśród tegorocznych pomysłów są projekty, dotyczące budowy placów zabaw, parku linowego i parku rozrywek oraz boiska wielofunkcyjnego. Pojawił się też projekt modernizacji skweru i remontu chodników. Mieszkańcy zgłosili też pomysły dotyczące ochrony zwierząt i poprawy infrastruktury rowerowej w mieście.

W tym roku oprócz czterech projektów po jednym z każdego rejonu miasta, zrealizowane zostaną dodatkowo: jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden pomysł mieszkańców z grupy wniosków, które nie wygrały, ale który uzyskał największą liczbę głosów.

O tym, ile ostatecznie wniosków zakwalifikuje się do głosowania, zadecyduje Zespół do spraw Opiniowania. Do 10 października zweryfikuje wszystkie zgłoszone projekty pod względem formalnym, merytorycznym oraz finansowym. Ostateczna liczba wniosków do realizacji zostanie ogłoszona 11 października. Najpóźniej do 16 rozlosowane zostaną numery dla każdego zadania, na które w dniach 17-30 października mieszkańcy Starogardu będą głosować.

Dla przypomnienia podajemy pełny harmonogram działań.

• 16 – 20 września 2016 r. – weryfikacja formalno-prawna wniosków
• 20 – 30 września 2016 r. – uzupełnianie braków formalno-prawnych formularzy zgłoszeniowych przez wnioskodawców
• 11 października 2016 r. – ogłoszenie ostatecznej listy projektów oraz losowanie ich numerów
• 17 – 30 października 2016 r. – głosowanie nad propozycjami
• Do 30 października 2016 r. – ogłoszenie listy wybranych do realizacji projektów

Więcej informacji na stronie http://bo.starogard.pl/

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl