Budżet Obywatelski 2017 – znamy zwycięzców

31 października podliczono głosy oddane na projekty w Budżecie Obywatelskim 2017. Spośród 13 projektów rejonowych i 2 ogólnomiejskich mieszkańcy Starogardu wybrali pięć zwycięskich inwestycji na łączna kwotę 840 tys. zł. W 2017 roku powstaną dwa parki: linowy i sportowo-wypoczynkowy, boisko wielofunkcyjne oraz wyremontowane zostanie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Dodatkowe 100 tys. zł otrzyma plac zabaw na ul. Grunwaldzkiej „Jacek i Agatka”.

Na 38 187 osób uprawnionych do głosowania mieszkańcy oddali 2 630 głosy, co stanowi prawie 7 % frekwencję. Kobiety oddały 1 592 głosy (4%), a mężczyźni – 1 041 głosów (3%) . 7 głosów było nieważnych.

Głosowanie trwało od 17 do 30 października. Największą liczbę głosów otrzymały następujące zwycięskie projekty:

Rejon 1

Park linowy w Parku Kocborowskim . Wnioskodawca Wojciech Raczyński i Piotr Przybylski. Szacunkowa wartość projektu to 200 000,00 zł. Na projekt oddano 513 głosów.

Rejon 2

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią bezpieczną z EPDM (poliuretan) na placu zabaw „Akademia Fiku – Miku” – II etap. Wnioskodawca Jolanta Reszkiewicz. Szacunkowa wartość projektu to 200 000,00 zł. Na projekt oddano 98 głosów.

Rejon 3

„Ciepła zima dla psiaka” – modernizacja i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim. Wnioskodawca Krzysztof Kamysz. Szacunkowa wartość projektu to 199 998,00zł. Na projekt oddano 581 głosów.

Rejon 4

Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku. Wnioskodawca Grażyna Błańska i Bartosz Molin. Szacunkowa wartość projektu to 200 000,00 zł. Na projekt 270 głosów.

Ogólnomiejski

PrzySTAŃ – bezpieczne podpory dla rowerzystów na skrzyżowaniach. Wnioskodawcy Anna Lembicz i Tomasz Czaja. Szacunkowa wartość projektu to 40 000,00 zł. Na projekt oddano 1742 głosów

Spośród wszystkich pozostałych projektów rejonowych najwięcej głosów zdobył „Jacek i Agatka Plac Zabaw” przy ul. Grunwaldzkiej (436 głosów), którego wnioskodawcą jest Piotr Pielecki. Zgodnie z nowym regulaminemi BO 2017 otrzyma 100 tys. zł na realizację w przyszłym roku.

Pozostałe projekty uzyskały następującą liczbę głosów :

Rejon 1

1. „Jacek i Agatka Plac Zabaw” przy ul. Grunwaldzkiej – 436 głosów

Rejon 2

1. Piękna Rata na przyszłe lata – poprawa estetyki i bezpieczeństwa na Bulwarze Dipholz – 17 głosów.

Rejon 3

1. Remont nawierzchni chodników w pasie drogowym ulicy Bohaterów Westerplatte – 10 głosów.
2. Skwerek przy Południowej – 229 głosów
3. Modernizacja Skweru Św. Wojciecha i jego Okolic – 92 głosy

Rejon 4

1. Budowa placu gier i zabaw przy ulicy Ks. Piotra Ściegiennego – 97 głosów.
2. Rowerowe PitStopy – sieć stacji informacyjno serwisowych – 12 głosów.
3. Skwer Rekreacyjny – Osiedle Przylesie – 171 głosów.
4. Park rozrywki dla dzieci „Kociewskie Gzuby” – 97 głosów.

Ogólnomiejski

Grillowanie w mieście – 558 głosów.