Budżet na 2018 rok przyjęty

W 2018 roku będzie jeszcze więcej pieniędzy w budżecie. Zarówno dochody, jak i wydatki miasta będą wyższe niż w 2017 roku. W środę 20 grudnia Rada Miasta Starogard Gdański 18 głosami „za” przy 1 ”wstrzymującym się” przyjęła budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok. To oznacza, że w przyszłym roku miasto zainwestuje rekordową sumę ponad 77 mln zł.

W 2018 roku Gmina Miejska Starogard Gdański planuje wydać blisko 253 mln zł. Dochody szacuje na poziomie ponad 237 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki wzrosną o 11,5 proc., a dochody o ok. 8 proc.

Dochody i wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2018 r. planowane są na poziomie 175,8 mln zł. Blisko 57 mln zł kosztować będzie oświata i wychowanie. Przy subwencji oświatowej wynoszącej 32,5 mln zł to nadal jest najkosztowniejszy wydatek dla miasta. Również dużo, bo 48 mln zł pochłonie rodzina i pomoc społeczna. Na trzecim miejscu pod względem wysokości planowanych wydatków jest transport i łączność, na które w 2018 roku miasto przeznaczy ponad 46 mln zł.

Jak poinformował skarbnik miasta Dariusz Denis – udział wpływów z podatków PIT i CIT w budżecie Starogardu szacuje się na blisko 40 mln zł. Dochód łączny z podatków wyniesie 87,74 mln zł, co stanowi ok. 37 % wszystkich wpływów do miasta.


Inwestycje w 2018 roku

Na inwestycje Starogard w 2018 roku planuje wydać kolejną rekordową sumę 77,2 mln zł, z tego z własnych środków pokryje 40,3 mln zł.

– Pozostała kwota prawie 38 mln zł pochodzić będzie z zewnętrznych źródeł finansowania – środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa – powiedział Przemysław Biesek-Talewski – zastępca prezydenta odpowiedzialny za inwestycje i pozyskiwanie środków zewnętrznych – Dwie trzecie tej kwoty przeznaczone zostaną na realizowane już inwestycje strategiczne, a jedna trzecia na mniejsze zadania, również mające wpływ na komfort i bezpieczeństwo życia w mieście. Kwota zapisana w budżecie na inwestycje ulegnie jeszcze zwiększeniu, m.in. o wydatki na zadania przechodzące z 2017 roku oraz o niedawno pozyskane środki zewnętrzne, na przykład na rewitalizację – dodał wiceprezydent.

Największe inwestycje zapisane w budżecie to m.in.:
1) budowa integracyjnego węzła komunikacyjnego,
2) przebudowa Rynku,
3) modernizacji parku miejskiego i terenu wokół jeziora Kochanki,
4) pierwszy etap przebudowy ulicy Kopernika,
5) termomodernizacja PSP nr 8,
6) realizacja projektów budżetu obywatelskiego,
7) budowa budynku komunalnego przy ul. Kopernika.

Na rozbudowę miejskiej sieci dróg w 2018 roku Gmina planuje wydać ok. 9,6 mln zł. Pieniądze zostaną wydane m.in. na pierwszy etap przebudowy ulic W. Witosa, Jaszczurkowców, Gen. Kleeberga, budowę odcinka ul. Skośnej oraz modernizację chodników.

Janusz Stankowiak

– Czeka nas trudny rok – powiedział prezydent Janusz Stankowiak – chociażby ze względu na mnogość inwestycji. Wszystkie one mają znacząco zmienić wygląd i funkcjonalność miasta – dodał. – Wiem, że mieszkańcy bardzo na to liczą. My również. Nasze miasto ma wiele potrzeb. Zaspokojenie ich wszystkich od razu jest niemożliwe, dlatego w pierwszej kolejności wybieramy te inwestycje, które są strategiczne dla jego rozwoju i służą wielu mieszkańcom. Mamy bowiem teraz jedyną, niepowtarzalną okazję, aby maksymalnie wykorzystać środki z zewnątrz, by nasze miasto stało się atrakcyjne, bezpieczne i przejezdne. Wiąże się z tym niestety wzrost zadłużenia Gminy. Każda bowiem inwestycja, dofinansowana z Unii Europejskiej, wymaga wkładu własnego. Zadłużenie Gminy nie przekroczy jednak poziomu 30 % dochodów. Budżet na 2018 rok, podobnie jak tegoroczny, to przede wszystkim budżet proinwestycyjny i rekordowy zarówno w wydatkach jak i dochodach, który wymagać będzie od nas wielkiej samodyscypliny.

Budżet Miasta na 2018 rok uchwalony

Na sesji w dniu 20 grudnia 2017 roku, po wysłuchaniu pozytywnych opinii klubów radnych, przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok. Głosowanie odbyło się bardzo sprawnie i bez dodatkowych pytań. Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny.

Po zatwierdzeniu budżetu prezydent podziękował Radzie za podjętą decyzję i zapewnił, że ten jeszcze większy niż w tym roku, trudniejszy i bardziej wymagający budżet będą wspólnie realizować z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

– Jest to dla nas wszystkich ważny moment. Zaczynamy kolejny rok ciężkiej i wytężonej pracy, aby starogardzianie czuli, że miasto się zmienia na lepsze, aby byli z niego dumni, a przede wszystkim chcieli w nim żyć, uczyć się i pracować – podkreślił.

Podziękował też wszystkim pracownikom Urzędu, którzy opracowali dokument. – Przed nami pomyślna przyszłość – powiedział Stankowiak, czego życzymy władzom miasta i wszystkim starogardzianom.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl