Na Niemojewskiego i Iwaszkiewicza budowy nie ustają

Starogard nie zwalnia tempa jeśli chodzi o miejskie inwestycje. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niemojewskiego oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z pierwszym na terenie Miasta zbiornikiem retencyjnym w obszarze ulicy Iwaszkiewicza. Pracę mają skończyć się na jesień.

Mimo, że urzędy pracują zdalnie, Miasto nie zwiesiło miejskich inwestycji – powiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki

– Sytuacja związana z pandemią koronawirusa wymusiła na nas zupełnie inny tryb działania. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, rząd polski wprowadził wiele obostrzeń, jeśli chodzi o poruszanie się, pracę i wszelką aktywność na zewnątrz. Mimo, że urzędy pracują zdalnie, Miasto nie zwiesiło miejskich inwestycji. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności staramy się kontynuować prace budowlane przynajmniej na najważniejszych, strategicznych zadaniach. Nie wiem, jak rozwinie się sytuacja. Liczymy się z tym, że z powodu załamania gospodarki w kraju, możemy mieć problemy z finansowaniem podjętych działań z powodu spadku dochodów gminy, ale jesteśmy dobrej myśli. Póki co działamy i realizujemy plany, których celem jest poprawa warunków życia mieszkańców – powiedział zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki na terenie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Iwaszkiewicza

Gmina realizuje dwa duże przedsięwzięcia – budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niemojewskiego oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z pierwszym na terenie Miasta zbiornikiem retencyjnym w obszarze ulicy Iwaszkiewicza. Zakończyła też trzy postępowania przetargowe. Na kolejny etap projektu Budżetu Obywatelskiego pn. Odnawiamy Ściegiennego – etap II” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Adama Kowalczyka. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca tego roku. Z kolei firma PBD złożyła najkorzystniejsze oferty na modernizację nawierzchni jezdni odc. ul. Jana Pawła II (od wjazdu na parking SCK do skrzyżowania z ul. Kopernika) oraz ul. Gimnazjalnej. Obie modernizacje powinny się zakończyć do końca czerwca tego roku o ile strony podpiszą umowę w kwietniu. Miasto przygotowuje również postępowanie przetargowe na modernizację dróg gruntowych płytami YOMB. Postępowanie jest w ostatniej fazie przygotowań.

– Oczywiście wszystko może się zmienić w obliczu nowych restrykcji, obostrzeń czy innych działań związanych z epidemią – zaznacza wiceprezydent. – Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby z jednej strony przeciwdziałać epidemii, a z drugiej realizować złożenia planów inwestycyjnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niemojewskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niemojewskiego

Pierwszy projekt dotyczy poprawy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański. Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Niemojewskiego realizuje fima ARS z Pszczółek. Buduje tam prawie 5 km nowej sieci za kwotę 2 970 000,00 zł. Do nowo wybudowanej kanalizacji przyłączonych zostanie ok. 50 nieruchomości. W tej chwili firma wykonuje ostatni element tego projektu. Prace są zaawansowane na poziomie ok. 60 %. Zakończenie tej budowy zaplanowane jest na jesień br.

Do nowej kanalizacji przyłączonych zostanie ok 50 nieruchomości

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś. Piorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinasowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Po zakończeniu tego projektu Gmina będzie składać kolejny wniosek o dofinansowanie budowy KS dla obszarów, dla których już przygotowano kompletne dokumentacje techniczne.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z pierwszym na terenie Miasta zbiornikiem retencyjnym w obszarze ulicy Iwaszkiewicza

 Zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w okolicy ul. Iwaszkiewicza

Zaawansowanie prac w drugim projekcie wynosi 20%. Zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w okolicy ul. Iwaszkiewicza zajmuje się starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg. Projekt powiązany jest z budową ulicy Iwaszkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą i oświetleniem. Zadania mają być wykonane do 30 listopada 2020 r. Dodatkowo, do 31 stycznia 2021 r. na terenie wokół ulicy Iwaszkiewicza ma powstać pełna infrastruktura towarzysząca dla zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych.

Budowa ulicy Iwaszkiewicza w kierunku ul. Zielonej

Budowa drogi w 50% dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa kanalizacji ze zbiornikiem retencyjnym natomiast z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poziomie 85%. Łączny koszt realizacji tego zadania to ok. 10 mln.

fot.Magdalena Dalecka