Bliżej realizacji obwodnicy Starogardu Gdańskiego na DK22

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do Urzędu Gminy Starogard Gdański wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy miasta. Jest to kolejny krok do powstania wokół Starogardu Gdańskiego trasy, która jest przygotowywana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W grudniu ubiegłego roku Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zatwierdziła wariant V obwodnicy, omijający miasto od południa. Trasa będzie miała ok. 16,1 km długości i klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych (ew. skrzyżowań, w zależności od wyników analiz): Starogard Zachód, Starogard Południe, Jabłowo i Starogard Wschód.

W środę, 31 marca br.  w imieniu inwestora ( GDDKiA)  projektant złożył w Urzędzie Gminy Starogard Gdański wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej 22. Decyzja zatwierdzi ostatecznie przebieg obwodnicy i pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie projektuj i wybuduj.

Płynniej, szybciej i bezpieczniej

Głównymi celami budowy obwodnicy są zwiększenie płynności układu komunikacyjnego, skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników tego ruchu. Nowa droga to również zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 11,5 t, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

Program budowy 100 obwodnic w woj. pomorskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic:

  • Brzezia w ciągu DK25 (trwa przetarg na realizację prac budowlanych),
  • Człuchowa w ciągu DK22/25 (trwa przetarg na rozszerzone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – STEŚ-R),
  • Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 (trwa przygotowanie dokumentacji, tzw. STEŚ-R),
  • Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 (jest sporządzone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ); został złożony wniosek o wydanie DŚU),
  • Sztumu w ciągu DK55 (wkrótce zostanie podpisana umowa na dokumentację).

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: GDDKiA

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl