Bieżące sprawy mieszkańców w ogniu dyskusji

Mieszkańcy zachodniej i północnej części miasta kolejny raz mieli okazję spotkać się i porozmawiać z władzami miasta, dzielnicowym i zarządcami budynkami. Omówili wiele bieżących spraw, które ich nurtują lub utrudniają im codzienne życie. Spotkanie zainicjował radny Rady Miasta Wojciech Pielecki. Odbyło się 20 maja w sali na Dworcu PKP.

— Nasze spotkania powoli stają się tradycją i dobrą praktyką. To idealna okazja, aby w bezpośredni sposób przekazać Państwu tematy ważne z punktu widzenia rozwoju miasta i omówić te zagadnienia, które Państwa na co dzień nurtują — powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Władze miasta na spotkaniu z mieszkańcami reprezentowali od lewej: wiceprezydent ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzi, prezydent miasta Janusz Stankowiak i wiceprezydent ds. społecznych Maciej Kalinowski

Podziękował też wszystkim za oddane na jego kandydaturę głosy w kwietniowych wyborach samorządowych 2024. Za zaufanie, którym mieszkańcy obdarzyli go po raz trzeci, co w historii miasta zdarzyło się pierwszy raz. Podobne podziękowania mieszkańcom złożył inicjator spotkania – radny Wojciech Pielecki.

— Dziękuję Wam Drodzy Mieszkańcy za dotychczasowe zaufanie i ponowne wybranie mnie swoim przedstawicielem w Radzie. Dzięki waszym głosom osiągnąłem jeden z najlepszych wyników. Cieszę się, że doceniacie moje starania dotyczące naszego okręgu — powiedział radny Pielecki.

Sprawy nurtujące mieszkańców AWP i ulicy Grunwaldzkiej

Spotkanie mieszkańców z władzami miasta miało charakter otwartej dyskusji, która toczyła się wokół spraw wcześniej zgłaszanych radnemu przez mieszkańców. Wojciech Pielecki tematy uporządkował i po kolei prezentował bolączki mieszkańców, obrazując je zdjęciami wyświetlanymi na rzutniku.

Mieszkanka ulicy Dmowskiego poruszyła kwestię pielegnacji drzew, których korony przesłaniają widok z okien i zaciemniają mieszkania.

Mieszkańcy poruszyli kwestie problematycznego parkowania aut wzdłuż Alei Wojska Polskiego i ulicy Grunwaldzkiej w miejscach niedozwolonych. Omówili sprawę przesunięcia paczkomatu, którego obecne ustawienie wymuszaja ruch samochodów na AWP.  Zgłosili konieczność przycięcia koron drzew zasłaniających  widok z okien w budynkach przylegających do Alei.  Dalej zgłosili konieczność naprawienia trelinki pomiędzy blokami 30 a 36, odwodnienia i utwardzenia tej nawierzchni. Poprosili o zwiększenie patroli i interwencji służb miejskich na placu zabaw Jacek i Agatka. Wyrazili swój niepokój w zawiązku z brakiem jakichkolwiek remontu budynku nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej i wiążących sie z tym problemami.  Wreszcie wskazali na potrzebę ustawienia ławeczki lub wykonanie wiaty przystankowej na ulicach Skarszewskiej i Gdańskiej.

Władze miasta odpowiadają na pytania

Na liczne ich pytania odpowiedzi udzieli zastępca prezydenta miasta ds.techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. M.in. wyjaśnił, że zaraz po zakończeniu inwestycji na ul. Osiedlowej, która przysparza mieszkańcom wiele kłopotu, Straż Miejska zostanie zobligowana do kontrolowania kierowców, którzy parkują auta wzdłuż AWP i karania ich, jeśli nie będą stosować się do obowiązujących przepisów. Jesli chodzi o paczkomat, wiceprezydent wyjaśnił, że teren, na którym go ustawiono, jest własnością prywatną. Obiecał, że Miasto zwróci się do właściciela z prośbą o jego przesunięcie.

Zastepca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki

Burzliwą dyskusję wywołały kolejne tematy. Szczególnie ten dotyczący utrzymania porządku i zapobiegania chuligaństwu na placu zabaw Jacek i Agatka. Dzielnicowy w trosce o bezpieczeństwo poprosił mieszkańców, aby nie podejmowali samotnych interwencji, tylko dzwonili pod numer 112 i zgłaszali incydenty Policji.

W sprawie pielęgnacji i wymiany zieleni na Alei Wojska Polskiego radny Wojciech Pielecki obiecał zorganizować posiedzenie Komisji Infrastruktury w terenie, w celu dokonania przeglądu stanu zadrzewienia w mieście. Jeśli chodzi o wymianę roślinności w donicach na Alei Wojska Polskiego na bardziej kolorową, wiceprezydent jasno powiedział, że do takiej wymiany nie dojdzie w najbliższym czasie.

— Nie będę składał deklaracji czy obietnic, których spełnić nie damy rady – powiedział Tadeusz Błędzki. — W donicach rosną rośliny wieloletnie, funkcjonalne, których pielęgnacja nie jest wymagająca tak, jak przy kolorowych roślinach jednorocznych. Być może w przyszłości uda nam się ubarwić te miejsca, ale dzisiaj musi zostać tak jak jest – powiedział.

Najważniejsze inwestycje w okręgu

W dalszej części spotkania naczelnik WTI Janusz Karczyński przedstawił stan zaawansowania prac na ulicy Osiedlowej. Na obawy mieszkańców, co do terminu zakończenia inwestycji, potwierdził, że prawdopodobnie koniec budowy zaplanowany na czerwiec przesunie się na lipiec – w ostateczności na koniec sierpnia.

Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński

— Miasto zrobiło wszystko, aby nie aneksować podstawowych prac, wynikających z umowy. Oczywiście zdarzyły się roboty dodatkowe. Z pewnością miały wpływ na termin realizacji całej inwestycji. Niemniej jednak będziemy konsekwentnie egzekwować terminy wykonania prac głównych. Jeśli wykonawca nie wywiąże się z umowy, zostaną nałożone na niego kary – wyjaśnił Naczelnik.

Radny Wojciech Pielecki wspomniał też o planowanej na tę kadencję inwestycji dotyczącej działek kocborowskich oraz utwardzenia dróg dojazdowych na ul. Kleeberga.

Spotkanie z mieszkańcami zainicjował i poprowadził radny Rady Miasta Wojciech Pielecki

Temat mieszkańcom wyjaśnił wiceprezydent Tadeusz Błędzki. Poinformował, że aktualnie Miasto czeka na dokumentację techniczną. Sprawa się przeciągnęła w czasie ze względu na kolizje z oświetleniem i siecią telekomunikacyjną. Dodał, że modernizacja dróg na obszarze działek kocborowskich obejmie kompleksową ich przebudowę, że nie będzie to tylko nawierzchnia, ale cała infrastruktura podziemna, co automatycznie wymagać będzie dużo większych środków finansowych. Jeśli chodzi o ul. Klebeerga, wiceprezydent zapowiedział utwardzenie co najmniej dwóch z siedmiu sięgaczy, zaczynając od strony ronda.

Plany na przyszłość

Na zakończenie spotkania omówiono jeszcze możliwości budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Skarszewskiej i Derdowskiego. Natomiast prezes SM Kociewie Wiesław Wrzesiński przedstawił plany inwestycyjne Spółdzielni w rejonie al. Wojska Polskiego i ul. Skarszewskiej.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie Wiesław Wrzesiński i prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Tomasz Czerwiński

Ze strony władz miasta w spotkaniu uczestniczyli prezydent miasta Janusz Stankowiak, wiceprezydent Maciej Kalinowski, wiceprezydent Tadeusz Błędzki i Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński. Towarzystwo Budownictwa Społecznego reprezentował prezes TBS Tomasz Czerwiński, a Spółdzielnię Mieszkaniową Kociewie prezes Wiesław Wrzesiński. Obecna była też kierownik Przychodni Lekarskiej Patrycja Dziewiątkowska-Dudek, dzielnicowy aspirant sztabowy Maciej Olejniczak oraz Komendant Straży Miejskiej Jarosław Cysarczyk. Spotkanie poprowadził radny Rady Miasta Wojciech Pielecki.