Bezpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim informuje, że Powiat Starogardzki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pomoc jest bezpłatna i skorzystać może z niej każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

W celu umówienia wizyty należy:
• zadzwonić pod numer telefonu 791 530 803 i umówić się na poradę w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu starogardzkiego
• umówić się samodzielnie przez formularz na stronie https://np.ms.gov.pl

We wszystkich punktach istnieje możliwość skorzystania z usług nieodpłatnej mediacji.