Na Kociewiu jest bezpieczniej

Bezpieczeństwo mieszkańców Kociewia to podstawowy cel, jaki stawiają sobie starogardzcy policjanci. Zgodnie z najnowszym badaniem opinii publicznej praca Policji przynosi wymierne efekty, gdyż już 80% mieszkańców naszego kraju uznaje swoje miejsce zamieszkania za bezpieczne.

– Cieszymy się z tak dobrej oceny naszej pracy  –  mówią starogardzcy funkcjonariusze. To nas mobilizuje do jeszcze intensywniejszych działań, aby ten pozytywny trend utrzymać. Taki wynik był możliwy między innymi dzięki wzmożonej pracy policjantów z wszystkich komórek organizacyjnych starogardzkiej komendy, akcjom prewencyjnym oraz debatom społecznym, które realizowane były na terenie powiatu.

Wykres 1. Czy, Pana(i) zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)

grafika

Podczas tworzenia tzw. „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” funkcjonariusze wsłuchują się  w głos mieszkańców całego regionu. Przy okazji spotkań oraz różnego rodzaju debat społecznych, każdy ma okazję do wypowiedzenia się na temat pracy policjantów w miejscu swojego zamieszkania. Przekazane w ten sposób spostrzeżenia są później brane pod uwagę, np. przy planowaniu pracy służb w danym rejonie.

W pierwszym kwartale 2016 roku na terenie powiatu starogardzkiego policjanci odnotowali ponad 8 procentowy spadek ogólnej liczby popełnianych przestępstw, a ich wykrywalność wyniosła ponad 76 %. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku przestępstw kryminalnych, których liczba spadła o 61 zdarzeń, a wykrywalność wyniosła 70%.
W pierwszych 3 miesiącach bieżącego roku na terenie powiatu starogardzkiego o ponad 29 % zmalała liczba włamań, a wykrywalność kradzieży wyniosła 63,4%. Pozytywny trend odnotowano też w kategorii uszkodzenia rzeczy, gdzie nastąpił 24% spadek liczby zdarzeń.

Policjanci podkreślają, że na tak wysoką ocenę pracy służb w zakresie wzrostu poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, niewątpliwie  wpływ miała owocna współpraca z lokalną społecznością, która chętnie i aktywnie wspiera działania funkcjonariuszy w walce z patologią, przestępczością i łamaniem prawa.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl