Bezpieczne wakacje ze strażakami

Ochotnicza Straż Pożarna w Starogardzie otrzymała dofinansowanie na projekt pod nazwą „Bezpieczne wakacje ze strażakami”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat, mieszkańców naszego miasta.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, podpisał dziś z prezesem stowarzyszenia OSP, Łukaszem Zblewskim umowę na dofinansowanie projektu.
Dzięki tym pieniądzom w miejscowości Skrzynia nad jeziorem Słone, zorganizowany zostanie letni obóz, w którym udział wezmą w pierwszej kolejności dzieci i młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych i tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
W czasie jego trwania zostaną zorganizowane warsztaty i zajęcia edukacyjne skierowane na zapobieganie przestępczości, uświadamianie konsekwencji, które niosą ze sobą różnego rodzaju uzależnienia, agresywne zachowanie czy przemoc. Dzieci i młodzież, będą mieli okazję poznać zasady ochrony przeciwpożarowej czy nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Dodatkowo zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne, muzyczne. Zajęcia z elementami turystyki i krajoznawstwa oraz kultury i historii naszego regionu.

Łukasz Zblewski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl