Bezpieczne przejścia dla pieszych. Miasto wnioskuje o dofinasowanie

Miasto stawia na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w mieście. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stara się o dofinansowanie przebudowy 8 przejść dla pieszych. Wartość inwestycji to ponad pół miliona złotych. Miasto może otrzymać od 50% do 80% zwrotu poniesionych kosztów.

Starogard Gdański złożył do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  8 wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wnioski dotyczą następujących przejść dla pieszych:

1) przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Grunwaldzkiej,
2) koło MOPS na ul. Jana Pawła II,
3) koło ZOZ Medpharma na ul. Jana Pawła II,
4) przy Starostwie Powiatowym na ul. Kościuszki,
5) skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ul. Pelplińską ,
6) przy Przedszkolu Nr 4 Tęczą malowane na ul. Reymonta,
7) przy Szkole Podstawowej Nr 8 na ul. Sienkiewicza,
8) przy Szkole Podstawowej Nr 3 na ul. Wybickiego.

Wszystkie wymienione przejścia mają zostać doświetlone i wyposażone w czujniki wzbudzania podczas pojawienia się pieszego w obrębie przejścia. Na każdym z przejść stanąć mają po dwa słupy oświetleniowe wyposażone w nowoczesne oprawy. Dodatkowo na nawierzchni przejść dla pieszych przy ul. Sienkiewicza, Grunwaldzkiej, Wybickiego i Reymonta pojawić się mają fakturowe oznaczenia dla osób z dysfunkcją wzroku. Ma to zapewnić pieszym większą widoczność na drogach i poprawić ich bezpieczeństwo, a w efekcie zmniejszyć liczbę wypadków i ofiar.

Wartość złożonych wniosków to 531 306 zł.

Wysokość dotacji, w roku 2021, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w tym zakresie w województwie pomorskim wynosi: 24 304 786,80 zł.

Poziom dofinansowania wynosić będzie od 50% do 80% kosztów realizacji zadania (przebudowy / budowy jednego przejścia dla pieszych) jednakże nie więcej niż 200 000 zł.

Jednym z kryteriów oceny zgłoszonych wniosków będzie ich lokalizacja w pobliżu obiektów użyteczności publicznej ( tj. szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, zakładów opiekuńczych, domów kultury, ośrodków sportu, rekreacji i wypoczynku, urzędów, przystanków autobusowych i galerii handlowych).

Oprócz przebudowy wnioski o dofinansowanie obejmują również wykonanie dokumentacji technicznej (projektów budowlano-wykonawczych), uzyskanie wszelkich warunków decyzji, pozwoleń, nadzór inwestorski nad inwestycją oraz postawienie tablicy informacyjnej o uzyskanym dofinansowaniu.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl