Bezpieczne ferie

Ferie to czas odpoczynku i relaksu. Straż Miejska odwiedziła uczestników zajęć organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kociewie”, aby przypomnieć im o zasadach bezpieczeństwa, których trzeba przestrzegać podczas zimowych zabaw.

– Nigdy nie można wchodzić na zamarznięte rzeki, stawy, jeziora. Należy korzystać tylko z miejsc specjalnie do tego wyznaczonych. Na sankach można zjeżdżać w miejscach oddalonych od ulicy, a kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych i pod nadzorem osób
dorosłych – mówiła dzieciom Krystyna Kwidzińska-Kulas, zastępca komendanta Straży Miejskiej.

Strażniczka tłumaczyła też jak należy się zachować podczas spotkania z osobą nieznajomą. Do kogo i w jaki sposób można zwrócić się o pomoc. Przypomniała też o noszeniu odblasków i numerach alarmowych.

14 lutego dzieci odwiedziły siedzibę Straży Miejskiej. Najbardziej zainteresowane były medalami jednego ze strażników st. inspektora Artura Stosika, który od kilu lat bierze czynny udział w różnych biegach, triathlonach. Ostatnio też morsuje. Kolekcja jego nagród jest naprawdę imponująca. Nic więc dziwnego, że zrobiła tak wielkie wrażenie na uczestnikach ferii zimowych w SM „Kociewie”.

Mali goście w siedzibie Straży Miejskiej.