Bezpieczna droga do szkoły 2023

W dniach 21 sierpnia – 15 września Straże Miejskie i Gminne prowadzić będą coroczną akcję pn. „Bezpieczna droga do szkoły”, której celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym w okolicach placówek oświatowych.

21.08 – 03.09.2023

Straże Miejskie/Gminne w tym okresie będą zwracać szczególną uwagę na okolice przy szkołach –na braki w infrastrukturze, czytelność znaków drogowych pionowych i poziomych, stan sygnalizacji świetlnych w obrębie skrzyżowań, stan chodników, stan konarów drzew ze zwróceniem uwagi na uschnięte gałęzie. Wszelkie ujawnione nieprawidłowości na bieżąco będą przekazywane do właściwych instytucji.

04.09 – 15.09.2023

W tym okresie będzie można spotkać strażników miejskich przy przejściach dla pieszych, a także w innych miejscach w okolicach placówek oświatowych. Funkcjonariusze będą zabezpieczać, asekurować i uważać na przechodzące przez jezdnię dzieci, promować bezpieczne zachowania, edukować oraz tłumaczyć zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze.

Bardzo ważnym elementem akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły” będą spotkania strażników miejskich z uczniami w szkołach.

Celem tych spotkań będzie:

ukazanie jak bezpiecznie poruszać się drogą do i ze szkoły
zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze
znaczenie terminów droga, pobocze, chodnik, jezdnia, pasy, zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
znaki drogowe i sygnalizacja świetlna, jestem widoczny
uświadomienie noszenia odblasków w trakcie poruszania się po drodze
numery alarmowe

Wrześniowe kontrole nie kończą działań Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego. Funkcjonariusze przez cały rok szkolny będą sprawdzać otoczenie szkół – uczniom klas pierwszych zostaną przekazane materiały profilaktyczne.

Koordynatorem akcji „Bezpieczna droga do szkoły” jest Straż Miejska w Rumi. Udział bierze łącznie 19 straży, w wśród nich:

Straż Gminna w Kosakowie
Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim
Straż Gminna w Pruszczu Gdańskim
Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim
Straż Miejska w Słupsku
Straż Miejska w Kościerzynie
Straż Gminna w Kościerzynie
Straż Miejska w Kwidzynie
Straż Miejska w Malborku
Straż Miejska w Gdyni
Straż Miejska w Tczewie
Straż Miejska w Wejherowie
Straż Miejska w Sopocie
Straż Miejska w Jastarni
Straż Miejska w Chojnicach
Straż Miejska w Pelplinie
Straż Miejska we Władysławowie
Straż Miejska w Kartuzach