Będzie więcej utwardzonych dróg w mieście

Miasto tworzy listę dróg gruntowych przewidzianych do utwardzenia w danym roku budżetowym. Miejsce na liście ustalane jest na podstawie kryteriów, opisanych w Programie tymczasowego utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na realizację programu planuje się przeznaczyć rocznie co najmniej 500 tys. zł.

Mieszkańcy nieutwardzonych dróg będą mogli na bieżąco sprawdzać termin przebudowy swojej ulicy na specjalnej liście, która będzie dostępna na stronie internetowej miasta pod koniec lipca. Lista dróg gruntowych przewidzianych do utwardzenia w danym roku budżetowym powstanie na podstawie programu tymczasowego utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Program przyjęła Rada Miasta na ostatniej sesji w dniu 29 czerwca.

O miejscu na liście decydować będzie liczba punktów, uzyskanych z oceny rodzaju ulicy, gęstości zaludnienia, uzbrojenia oraz czasu oczekiwania na utwardzenie od daty powstania drogi.

Utwardzenie dróg betonowymi płytami YOMB ma poprawić jazdę i komfort poruszania się zarówno pieszych jak i kierowców oraz zmniejszyć koszty bieżącego utrzymania tych dróg.

– W Starogardzie jest około 41 km dróg gruntowych, które stanowią aż 39% wszystkich dróg w mieście – informuje Janusz Karczyński, Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. Przejezdność na tych drogach szczególnie w okresie jesienno – zimowym sprawia mieszkańcom wiele problemów. Władze miasta podjęły decyzję o ustaleniu kolejności, zasad i metody tymczasowego utwardzania dróg za pomocą betonowych płyt YOMB z myślą o poprawie tej sytuacji. Ustalając z góry harmonogram działań, chcemy uporządkować tę kwestię, aby mieszkańcy wiedzieli czego mogą się spodziewać w danym roku. Miasto planuje na to wydać co roku minimum 500 tys. złotych.

Mieszkańcy ulicy mogą wnieść zastrzeżenia i uwagi dotyczące zbyt niskiej pozycji ich ulicy na liście. Mają także prawo nie zaakceptować takiego rozwiązania. Wówczas w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia listy na stronie internetowej powinni wnieść pisemny protest w tej sprawie. Protest musi być podpisany przez minimum 50 % mieszkańców danej ulicy lub ich przedstawicieli prawnych. Wniesione zastrzeżenia, uwagi i protesty rozpatruje Prezydent. W przypadku ich uwzględnienia dokonuje korekty listy ulic przewidzianych do utwardzenia. Należy przy tym pamiętać, że ulice, w stosunku do których wniesiono skuteczny protest przeciwko ich tymczasowemu utwardzeniu, nie są uwzględniane na listach rankingowych przez kolejne 3 lata. Z kolei na ulicach, których nawierzchnie utwardzono tymczasowo płytami YOMB, przez okres kolejnych 6 lat nie planuje się żadnych zadań inwestycyjnych dotyczących nawierzchni tych ulic.

Dla wyjaśnienia drogi z płyt YOMB nadają się do przejazdu wszelkiego rodzaju pojazdów z ładunkiem jak również ciężkich samochodów dostawczych. Atutem tych płyt są otwory, które sprawiają, że pomimo braku kanalizacji deszczowej, wykonana nawierzchnia nie powoduje w większości przypadków powstawania długotrwałych kałuż. Nawierzchnia wykonana z płyt YOMB jest rozbieralna i w przypadku konieczności usunięcia awarii istniejącego uzbrojenia lub budowy nowej infrastruktury podziemnej można ją rozbierać i odtwarzać punktowo, bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych.

Wszystkie informacji na temat Programu zawiera uchwała Rady Miasta nr XXVIII/257/2016 z 29 czerwca 2016 roku dostępna na stornie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19520.html

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl