Barier coraz mniej. Wspieramy Środowiskowy Dom Samopomocy

Osoby niepełnosprawne codziennie muszą zmagać się z wieloma barierami, m.in. transportowymi. 3 marca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej Prezydent Miasta Janusz Stankowiak oficjalnie przekazał do użytkowania samochód Ford Transit Custom dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.

Kluczyki do pojazdu z rąk prezydenta odebrała dyrektor placówki Aleksandra Formela. Jego przekazanie odbyło się w obecności pracowników ŚDS oraz ks. proboszcza parafii pw. św. Wojciecha Janusza Lipskiego, który poświęcił busa.

Nowy bus przy siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3.

– Nowy bus na pewno pozwoli na bardziej komfortową jazdę oraz usprawni obsługę transportową uczestników zajęć ŚDS. To ważne działanie, umożliwiające Gminie Miejskiej Starogard Gdański zwiększenie dostępności swoim mieszkańcom poprzez znoszenie barier, w tym wypadku transportowych – mówi dyrektor ŚDS Aleksandra Formela.

Dyrektor ŚDS Aleksandra Formela podziękowała władzom miasta za wsparcie w likwidacji barier. 

Środowiskowy Dom Samopomocy wspólnie z Gminą Miejską Starogard Gdański wystąpił do Państwowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o dofinansowanie ww. zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D. 28 lipca 2020 r. zarząd PFRON pozytywnie zaopiniował wniosek i przyznał dofinansowanie powyższego zadania w wysokości 90 tys. zł. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przetargu.

Pracowników ŚDS najbardziej cieszą miejsca na dwa wózki inwalidzkie w nowym busie. 

Bariery transportowe nie są jedynymi, które pokonujemy. Warto przypomnieć, że w roku 2020 Miasto zapłaciło ponad 700 tys. zł za likwidację barier architektonicznych w budynku ww. ośrodka wsparcia Gminy Starogard Gdański dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wszystkie pomieszczenia i sprzęty dostosowane zostały do aktualnych wymagań p.poż. Efekty tych prac przy okazji przekazywania busa obejrzał prezydent Starogardu Janusz Stankowiak, jego zastępca ds. społecznych Maciej Kalinowski, przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert oraz ks. Janusz Lipski.

Jednym z najważniejszych elementów remontu była nowa winda, dzięki której przemieszczanie się między piętrami nie będzie już dla uczestników zajęć ŚDS problemem.  

– Ten remont był bardzo potrzebny, wręcz niezbędny z uwagi na wiek budynku, stan techniczny systemów instalacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych lub ich brak – mówi dyrektor ŚDS Aleksandra Formela.

– Ułatwianie dostępu oraz likwidacja jakichkolwiek barier, w tym architektonicznych zawsze niesie ze sobą pozytywne skutki – podkreśla prezydent miasta Janusz Stankowiak. – Zwiększa niezależność niepełnosprawnych mieszkańców Starogardu Gdańskiego, co chyba jest najważniejsze dla tych osób. Naszym wspólnym celem jest dbanie o to, aby Starogard był miastem coraz bardziej przyjaznym do życia. Zmiany w ŚDS przy ul. Pelplińskiej jak najbardziej wpisują się w tę strategię, co mnie osobiście również bardzo cieszy – spuentował prezydent.

Fot. Małgorzata Rogala