Bądźmy RAZEM – komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wrażliwi na potrzeby osób wymagających szczególnej troski: starszych, samotnych czy niepełnosprawnych, informujemy że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim podejmuje następujące działania:

1. W przypadku uzyskania informacji od SANEPID-u dotyczącej w szczególności osoby samotnej, starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną domową, rozeznawać będziemy sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem. Pracownik socjalny Ośrodka nawiąże kontakt z osobą w kwarantannie domowej telefonicznie.

2. Osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub innym wymagającym wsparcia poddanym kwarantannie domowej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Można Inaczej, udzielać będziemy pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod tel. Ośrodka nr 58 562 44 58 i nr 501 309 968. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w Stowarzyszeniu Można Inaczej pod nr tel. 668 355 093 i nr 606 998 370.

3. W sytuacji, kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem i np. przy pomocy dalszej rodziny, sąsiadów czy znajomych, zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, może zgłosić się telefoniczne, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod nr tel. 58 562 44 58 lub 501 309 968. Sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.

4. W stosunku do osób, które wskutek przejścia choroby, po leczeniu w szpitalu wymagają chociażby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być przyznane tego typu świadczenia. W tym celu można zgłosić swoją sytuację telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod nr tel. Ośrodka nr 58 562 44 58. Sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.

W działaniach pomocowych niezwykle ważny jest wspólny wysiłek dostępnych służb na terenie naszego miasta oraz udział wszystkich ludzi dobrej woli.