Bądźmy RAZEM – komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wrażliwi na potrzeby osób wymagających szczególnej troski: starszych, samotnych czy niepełnosprawnych, informujemy że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim podejmuje następujące działania:

1. W przypadku uzyskania informacji od SANEPID-u dotyczącej w szczególności osoby samotnej, starszej lub niepełnosprawnej objętej kwarantanną domową, rozeznawać będziemy sytuację tych osób w celu sprawdzenia możliwości i konieczności objęcia ich wsparciem. Pracownik socjalny Ośrodka nawiąże kontakt z osobą w kwarantannie domowej telefonicznie.

2. Osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub innym wymagającym wsparcia poddanym kwarantannie domowej, we współpracy ze Stowarzyszeniem Można Inaczej, udzielać będziemy pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod tel. Ośrodka nr 58 562 44 58 i nr 501 309 968. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w Stowarzyszeniu Można Inaczej pod nr tel. 668 355 093 i nr 606 998 370.

3. W sytuacji, kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem i np. przy pomocy dalszej rodziny, sąsiadów czy znajomych, zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, może zgłosić się telefoniczne, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod nr tel. 58 562 44 58 lub 501 309 968. Sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.

4. W stosunku do osób, które wskutek przejścia choroby, po leczeniu w szpitalu wymagają chociażby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być przyznane tego typu świadczenia. W tym celu można zgłosić swoją sytuację telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod nr tel. Ośrodka nr 58 562 44 58. Sprawy rozpatrywać będziemy indywidualnie.

W działaniach pomocowych niezwykle ważny jest wspólny wysiłek dostępnych służb na terenie naszego miasta oraz udział wszystkich ludzi dobrej woli.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl