Bądźmy gotowi na zimę

Zbliża się okres zimowy, dlatego warto przypomnieć sobie kilka ważnych informacji. Utrzymaniem zimowym dróg w mieście zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji. Nie wszystkie drogi są miejskie. Za ich odśnieżanie odpowiedzialni są Zarządcy. Również właściciele nieruchomości powinni pamiętać o obowiązku zapewnienia czystości i porządku w pobliżu swoich domów. Mieszkańcy zobowiązani są do sprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych przy ich posesjach.

Intensywne opady śniegu, gołoledź i lód mogą utrudnić ruch w mieście. W Starogardzie bieżącym odśnieżaniem ulic, chodników i parkingów zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji. W przypadku intensywnych opadów śniegu bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy mogą interweniować całodobowo u dyspozytora zimowego utrzymania dróg (ZUD) pod następującymi numerami:

tel. 58/56-230-02 lub kom. 661 969 331

Właściciele posesji muszą też pamiętać o obowiązku zapewnienia czystości i porządku wzdłuż swoich nieruchomości. Do ich zadań należy sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy budynków.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Ważne jest też, aby kierowcy nie pozostawiali (szczególnie w porze nocnej) pojazdów na ulicach, gdyż utrudnia to usunięcie śniegu z jezdni, a niejednokrotnie uniemożliwia przejezdność.

Ponadto informujemy, że na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański poza drogami gminnymi zlokalizowane są drogi innych zarządców tj.:
• Droga krajowa nr 22 ( ulice: Zblewska ,Jagiełły, Sikorskiego i Mickiewicza),
• Droga wojewódzka nr 222 ( ulice: Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska i Pelplińska),
• Drogi Powiatowe ulice: Skarszewska, Lubichowska, Droga Owidzka i odcinek drogi ok. 150m od drogi krajowej nr 22 w kierunku na Rywałd.

Wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania w/w dróg należy kierować odpowiednio do:

1/ drogi krajowe          – Obwód Drogowy w Bytoni tel. 58-84-426 lub 606- 928- 562,
2/ drogi wojewódzkie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim
                                       tel. 58 56-269-70 lub 609-690-207,
3/ drogi powiatowe    – Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
                                       tel. 58/ 532-14-01 lub 58/ 562-34-61

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl