Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

Od 12 do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie kontrolne, którego celem będzie ocena jakości danych pozyskanych w zakończonym niedawno Narodowym Spisie Powszechnym. Udział w badaniu jest obowiązkowy a ankieterzy skontaktują się tylko z wylosowanymi respondentami.

Wyniki badania kontrolnego, które zostaną przeprowadzone na losowo wybranej próbie 100 tys. spisanych mieszkań, mają ocenić jakość pozyskanych w spisie danych oraz pomóc udoskonalić przyszłe spisy i badania reprezentacyjne. Badanie będzie miało formę wywiadów telefonicznych wyłącznie z pełnoletnimi osobami, które jako pierwsze z danego mieszkania udzieliły wywiadu w spisie zasadniczym.

Ankieterzy, których tożsamość będzie można zweryfikować na stronie internetowej spis.gov.pl oraz na infolinii 22 279 99 99, kontaktować się będą wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88. Pozyskane przez ankieterów dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Przypomnijmy, że Narodowy Spis Powszechny rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończył 30 września. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w kraju spisało się 95 procent Polaków. W naszym mieście frekwencja wypadła równie dobrze. Wyniosła ona 98%. Punkty spisowe, utworzone w Starogardzie na potrzeby osób, które nie mogły same spisać się przez internet, cieszyły się dużym zainteresowaniem.