Badania profilaktyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej- Płaczek, mieszcząca się przy ul. Hallera 21 zachęca do korzystania z programów profilaktycznych.

W ofercie znalazły się cztery programy profilaktyki: raka szyjki macicy, piersi, chorób układu krążenia, chorób odtytoniowych.

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy adresowany jest do ubezpieczonych kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego bezpłatnego badania cytologicznego w ramach programu oraz pacjentek obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały cytologii. Badanie wykonać można w Poradni dla Kobiet na os. 60-Lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim, nr tel. 58 56 255 98.

Program Profilaktyki Raka Piersi skierowany do ubezpieczonych kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat, otrzymały wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia czynnikami ryzyka (rak piersi w rodzinie, mutacja genów BRC 1 lub BRC 2, nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym). Program składa się z dwóch etapów: podstawowego – mammografia skryningowa obu piersi oraz pogłębionego – w ramach którego wykonywane jest badanie USG piersi, mammografia uzupełniająca, biopsja oraz konsultacje lekarzy specjalistów. Miejsce badań: główna siedziba Przychodni Lekarskiej im. Marii Orlikowskiej-Płaczek, ul. Hallera 21, Starogard Gdański, nr tel. 58 775 40 40, rejestracja główna, pracownia RTG (I piętro pokój 117).

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia adresowany do pacjentów SPZOZ Przychodnia Lekarska, u których nie rozpoznano choroby układu krążenia i które w tym roku kończą 35, 40, 45, 50 i 55 lat. Chcąc skorzystać z programu należy: zarejestrować się i wypełnić ankietę, zgłosić się do gabinetu zabiegowego w godz. 7.00-9.15 (należy być na czczo) na badania poziomu cholesterolu, TG, poziomu glukozy we krwi, pomiar ciśnienia krwi, określenie BMI oraz zgłosić się w wyznaczonym dniu do swojego lekarza POZ i zastosować się do zaleceń. Miejsca realizacji programu: główna siedziba Przychodni, ul. Hallera 21 w Starogardzie Gdańskim, tel. 58 775 4040 oraz ul. Kociewska 5 w Smętowie Granicznym, tel 58 58 22243.

Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP) kierowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ciągu 3 lat, u których nie zdiagnozowano wcześniej choroby POChP, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc. Miejsca realizacji programu: Główna siedziba Przychodni, ul. Hallera 21, tel. 58 7754040, 58 7754495; Al. Wojska Polskiego 27a, Poradnia Chorób Płuc, tel. 58 56 28101. W ramach programu udzielana jest porada antynikotynowa z terapią odwykową dla osób w wieku 18-65 lat oraz porada antynikotynowa i badanie spirometryczne płuc dla osób w wieku 40-65 lat.