Badanie powietrza z drona. Walka ze smogiem

W poniedziałek 31 stycznia na zlecenie Urzędu Miasta Starogard Gdański, zostało przeprowadzone badanie powietrza z kominów budynków położonych na terenie miasta. Zlecenie realizowała firma SoftBlue SA., która badała dym za pomocą drona wyposażonego w głowicę do badania jakości powietrza.

Badanie miało na celu sprawdzić, czym opalają swoje piece starogardzianie. Niestety wyniki pokazywane na bieżąco były bardzo złe, podczas sześciogodzinnej sesji udało się przeprowadzić około 20 pomiarów, w różnych rejonach w mieście. Szczegółowy raport zostanie przedstawiony zaraz po opracowaniu go przez wykonawcę.
Podczas pomiarów okazało się, że normy pyłów stężonych emitowanych do powietrza, przekraczają normy w prawie każdym pomiarze! Wysoki wynik pyłów stężonych (PM) może świadczyć, że jest stosowany złej jakości opał lub brak regularnego czyszczenia komina.

Podczas sześciogodzinnej sesji, pracownikom firmy SoftBlue udało się przeprowadzić ponad 20 pomiarów.

Przypominamy, że komin w budynku musi być czyszczony regularnie zgodnie z przepisami  art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Zgodnie z ust. 6 przywołanego przepisu, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
O ile wykryte na terenie miasta przekroczenia pyłów stężonych PM1, PM2,5 czy PM10 były oczywiste ze względu na stosowanie opału węglowego, tak znaczna ilość wykrytego związku formaldehydu była dla nas sporym i niemiłym zaskoczeniem.

Formaldehyd to związek odpowiadający za występowanie tak zwanej „chemii” w powietrzu. Jeżeli zostaje wykryty formaldehyd (VOC) to znak dla osoby badającej, że w danym budynku zostały użyte w piecu związki chemiczne. Co to znaczy? Gdy wykryto małą ilość VOC, a wskaźnik ppm nie jest wysoki, oznaczać może to, że ktoś użył rozpałki lub co gorsza rozpuszczalnika do rozpalenia w palenisku. Wysokie współczynniki ppm-VOC wskazują jasno, że ktoś spala odpady (plastiki), lakierowane drewno, drewno z klejem, bądź inne przedmioty tak jak oleje, farby, gumę, czy opony.
Ze względu na bardzo złe wyniki, Urząd Miasta Starogard Gdański przeprowadzi jeszcze w tym roku takie badanie wraz ze Strażą Miejską, która będzie interweniowała w przypadku stwierdzenia znacznych przekroczeń. Ze szczegółowym raportem wrócimy do Państwa zaraz po jego opracowaniu.
Apelujemy do mieszkańców Starogardu Gdańskiego, aby nie spalali odpadów i wszystkiego co się da w swoich piecach. Zadbajmy o swoje zdrowie jak i zdrowie swoich najbliższych.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl