Awans zawodowy

27 grudnia Lucyna Kreft-Surowiec odebrała z rąk prezydenta Janusza Stankowiaka akt potwierdzający awans zawodowy. Tym samym dołączyła do grona nauczycieli mianowanych.

Pani Lucyna związana jest z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim. Prowadzi zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej oraz z muzyki.

Przed wręczeniem aktu mianowania nauczycielka w obecności prezydenta miasta złożyła uroczyste ślubowanie. Zapewniła, że będzie rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna. Będzie rozwijać osobowość uczniów oraz własną, a także kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, jak również poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Podczas wręczenia aktu awansu zawodowego Lucynie Kreft-Surowiec towarzyszyła dyrektor PSP nr 2 Mariola Ałtyn.

Fot. Małgorzata Rogala