Anna Benert przewodniczącą Rady Miasta

20 radnych na I sesji w dniu 19 listopada wybrało Prezydium Rady Miasta Starogard Gdański VIII kadencji. Przewodniczącą Rady została Anna Benert. Pomagać jej będzie dwóch wiceprzewodniczących: Daniel Olszewski i Marek Jankowski. Cała trójka reprezentuje Stowarzyszenie Nasz Starogard. 

Anna Benert z zawodu jest nauczycielką. Od 2014 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Grzybka w Kokoszkowach. Od 23 lat szczęśliwa mężatka, matka dwóch synów. Lubi muzykę, dobrą literaturę, sport, zwłaszcza jazdę na rowerze i koszykówkę. Wiernie kibicuje starogardzkiej drużynie koszykarskiej „Polpharma Starogard”. Fascynuje się teatrem, dla relaksu gra w starogardzkim Teatrze Medium. Członek Stowarzyszenia Nasz Starogard. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Na I sesji, 19 listopada, radni 19 głosami „za” wybrali ją na przewodniczącą Rady Miasta VIII kadencji.

Były przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski przekazał insygnia nowej przewodniczącej Annie Benert

– Chciałabym, aby prowadzone przeze mnie sesje były krótkie, rzeczowe i merytoryczne. Liczę na to, że na posiedzeniach komisji uda się nam przedyskutować proponowane projekty uchwał, wypracować wspólne rozwiązania, właściwe dla każdej ze stron. Z doświadczenia wiem, ze długie sesje wprowadzają jedynie chaos i nerwowość. Tego będę unikać – przyznała Anna Benert.

Zdaniem nowej przewodniczącej Rady Miasta model charyzmatycznego lidera, który jednoosobowo dźwiga na swych barkach ciężar przewodzenia, odchodzi do lamusa.

– Dzisiaj popularniejsze jest dzielenie się władzą przez sprawujących przywództwo, delegowanie uprawnień, zespołowe podejmowanie decyzji, wspólna praca i odpowiedzialność za realizację wyznaczonych celów i zadań. Dlatego dla mnie bardzo ważną rolę będzie odgrywało Prezydium, a nie tylko osoba Przewodniczącej. Nie ukrywam, że liczę na współpracę całej Rady, chcę łączyć radnych w trudnym dziele decydowania o rozwoju naszego miasta- powiedziała dalej nowa przewodnicząca.

Rola, jaką ustawodawca przypisał przewodniczącemu Rady Miasta, sprowadza się przede wszystkim do organizowania jej pracy oraz prowadzenia obrad.

Nowo wybrana przewodnicząca uważa, że jej rolą będzie również dbanie o dobre imię Rady oraz godne jej reprezentowanie na zewnątrz podczas uroczystości, imprez i świąt miejskich.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak pogratulował nowej przewodniczącej Annie Benert

– Niewątpliwie bardzo ważna będzie też współpraca z władzą wykonawczą. Mam nadzieję, że będzie ona oparta na merytorycznej dyskusji i umiejętności osiągania dobrych i pozytywnych kompromisów – dodała Anna Benert.

W organizacji pracy Rady Miasta VIII kadencji pomagać jej będzie dwóch wiceprzewodniczących. Pierwszym został Marek Jankowski, a drugim Daniel Olszewski. Obaj reprezentują Stowarzyszenie Nasz Starogard.

Od lewej : wiceprzewodniczący Rady Miasta Daniel Olszewski, przewodnicząca Rady Anna Benert i wiceprzewodniczący -Marek Jankowski

Na I sesji Rady Miasta wszyscy radni otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego i uroczyście ślubowali wypełniać swoje obowiązki radnego godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

Radni Rady Miasta Starogard Gdański nowej VIII kadencji złożyli ślubowanie