Ankieta na temat jakości powietrza

Miło nam poinformować, że projekt naszego miasta złożony w ramach konkursu dotacji pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” przeszedł do kolejnego etapu. W ramach przeprowadzonej diagnozy i konsultacji ustalono, że obecnie największym problemem Starogardu jest zła jakość powietrza.

Kluczem do zintegrowanego zarządzania miastem jest informacja. Nie da się świadomie zarządzać miastem bez aktualnych, wiarygodnych danych o mieście i o zjawiskach, czy aktywnościach, które zachodzą w jego granicach, a także poza nimi. W związku z powyższym w projekcie wstępnie zaplanowano następujące działania:
– montaż 2-3 eko-przystanków,
– montaż ok. 30 czujników zanieczyszczenia powietrza,
– montaż podziemnych pojemników na śmieci na Starym Mieście,
– alert – poprzez aplikację Blisko, z informacją o jakości powietrza,
– audyt miejski – przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie usprawniania komunikacji w mieście i w ościennej gminie z badaniem natężenia ruchu (nie tylko komunikacji miejskiej, ale także np. potrzeba budowy ścieżek rowerowych, samochodów elektrycznych, budowy stacji ładowania), inwentaryzacja źródeł ciepła, strategia społeczno – gospodarcza z uwzględnieniem koncepcji SMART),
– mapa 3D – narzędzie do partycypacji służącej do współdecydowania przez mieszkańców o prowadzonych działaniach, kierunku rozwoju miasta (możliwość wyrażania opinii online),
z informacją o zanieczyszczeniu powietrza, z możliwością zgłaszania dzikich wysypisk, niebezpiecznych miejsc, niezbędnych napraw itp.
– edukacja mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i czystego powietrza.

Realizacja projektu będzie pierwszym niezbędnym krokiem w działaniach prowadzących do poprawy jakości powietrza w Starogardzie Gdańskim.
Zgodnie z ideą współtworzenia inteligentnego miasta przez mieszkańców, przygotowaliśmy ankietę.

Prosimy o odpowiedź na dwa krótkie pytania. Uzyskane odpowiedzi pomogą nam w jeszcze lepszym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, które odpowiada rzeczywistym potrzebom Starogardzian.

Ankieta została zakończona dnia 19.10.2018 r.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl