Ankieta Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN na temat wpływu pandemii na życie ludności Polski

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN szuka odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na życie osobiste, zawodowe i społeczne ludności Polski. 

Z uwagi na powyższe z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się w linku https://tiny.pl/924bh  zwraca się prof. IRWiR dr hab. Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall oraz prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Wypełnienie ankiety pozwoli badaczom na szerokie spojrzenie na problem badawczy i przyczyni się do możliwie najwyższej reprezentatywności grupy badawczej. Rezultatem poprzednich edycji jest książka podsumowująca badania.  Po więcej szczegółów odsyłamy na: http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf.

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl