Aniołowie Dobroci roku 2021

12 grudnia podczas uroczystej Gali nagrodzono starogardzkich wolontariuszy. Doceniono tych, którzy w minionym roku z pasją i zaangażowaniem, a przy tym całkowicie bezinteresownie, pomagali innym. Wolontariuszem Roku 2021 Gminy Miejskiej Starogard Gdański został Jan Wojewódzki, tytuł Wolontariuszki Powiatu Starogardzkiego otrzymała Joanna Szwarc, a Gminy Starogard Gdański – Zuzanna Trzoska. Specjalna nagroda społeczna Starogardzki Anioł Dobroczynności trafił do Romy Kamrowskiej.

Wolontariusze to ludzie o dobrym i wrażliwym sercu, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok ludzi w potrzebie i dzielą się dobrem. Cierpliwi, empatyczni, wyrozumiali, tolerancyjni i zaangażowani. Akceptują „inność drugiego człowieka” jego zagubienie, nieporadność czy też samotność. Zawsze można na nich liczyć! Potocznie nazywani cichymi Aniołami Dobroci.

12 grudnia w Restauracji „Ogródek” podsumowano działania wolontariackie w Starogardzie Gdańskim, Powiecie Starogardzkim i Gminie Starogard mijającego rok 2021. Nagrodzono tych, którzy w minionym roku z pasją i zaangażowaniem, a przy tym całkowicie bezinteresownie, pomagali innym i udzielali się społecznie.

Wyróżniono osiemnastu ludzi dobrej woli. Statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne zwycięzcom wręczyli: wiceprezydent Tadeusz Błędzki, przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, wicestarosta Patryk Gabriel, członek Zarządu Starostwa Powiatowego Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, pełnomocnik prezydenta miasta ds. Osób Niepełnosprawnych i Seniorów Ewa Życzyńska oraz Elżbieta  Serocka ze Stowarzyszenia „Można Inaczej”.

Najlepszymi wolontariuszami roku 2021 zostali Jan Wojewódzki, Joanna Szwarc i Zuzanna Trzoska. Specjalne wyróżnienia otrzymały: Joanna Kopeć, Gabriela Stobba i Wiktoria Błazikowska.

Nagrodzony przez wiceprezydenta miasta Tadeusza Błędzkiego oraz przewodniczącą Rady Miasta Annę Benert Jan Wojewódzki

– Wspaniale być wśród tak cudownych ludzi, którym na sercu leży przede wszystkim dobro drugiego człowieka. Wyróżnienie dla Jana to wyróżnienia dla całego starogardzkiego harcerstwa, które w tym roku obchodzi 100-lecie swojego istnienia. To właśnie harcerze pokazują, kim trzeba być dla innych i to jest chyba najważniejsze w całej tej wspaniałej organizacji – powiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Gratulacje nagrodzonym i wyróżnionym złożyła też przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański Anna Benert – To wieczór pełen dobra. Cieszmy się, że mamy takich ludzi wokół siebie. To oni każdego dnia bezinteresownie pomagają innym. Czynią dobro z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, tylko po to, by drugiemu człowiekowi żyło się lepiej i piękniej – powiedziała.

Jan Wojewódzki – Wolontariusz Rokun2021 Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Jan Wojewódzki otrzymał tytuł Wolontariusza roku 2021 Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Do nagrody nominował go Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Starogard Gdański, z którym Jaś związany jest od dziecka. Podczas służby drugiemu człowiekowi stawia sobie wysokie poprzeczki. Nigdy nie odpuszcza i nie odmawia pomocy. Zawsze stara się zrozumieć, pomóc i wspierać innych w podejmowaniu ważnych decyzji. Przez ostatni rok bardzo angażował się w remont hufca. Burzył ściany, wynosił gruz, malował – po prostu pomagał całym sobą z myślą o innych. Jan to też doskonały słuchacz i rozmówca. Mocno angażowany w mediacje rówieśnicze. Można powiedzieć, że to ich dobry duch. W relacjach rówieśniczych służy pomocą, zrozumieniem i rozmową na każdy temat.

Joanna Szwarc – Wolontariuszka 2021 Powiatu Starogardzkiego

Joanna Szwarc – została Wolontariuszką roku 2021 Powiatu Starogardzkiego. Do nagrody nominowało ją Stowarzyszenie „Można Inaczej”. Joanna to otwarta na potrzeby innych młoda osoba, której pasją jest pomaganie. Od roku pełni funkcję jednego z liderów młodzieżowych. Oprócz wolontariatu Asia jest mediatorem rówieśniczym oraz Przyboczną w 1 Kociewskiej Drużynie Harcerek „Borowianki”. To co ją wyróżnia, to uśmiech, samodzielność i wielkie zaangażowanie w działalność społeczną. Posiada umiejętność motywowania innych do działań charytatywnych. Potrafi wsłuchiwać się w potrzeby innych, doradzić, a przede wszystkim podarować swój czas i energię tym, którzy tego potrzebują. W 2021 roku z zaangażowaniem prowadziła zbiórki harcerskie, organizowała obóz w Karkonoszach, była inicjatorką 8- Dżemolandii i Mydełkolandii. Prowadziła też zajęcia warsztatowe dla dzieci w przedszkolach, warsztaty rękodzielnicze oraz prelekcje o wolontariacie w szkołach podstawowych i średnich.

Zuzanna Trzoska – Wolontariuszka 2021 Gminy Starogard Gdański

Zuzanna Trzoska – Wolotariuszka Gminy Starogard Gdański 2021. Do nagrody nominował ją Starogardzki Klub Karate Tradycyjnego. Osoba otwarta, o niezwykłym uroku osobistym. Chętna do pomocy zawsze i wszędzie, skutecznie promuje aktywność fizyczną angażując się w życie klubu. Pomagała przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Biegu Szpęgawskim. Angażowała się w działania Fundacji Małych Stópek, zbiórki na rzecz schroniska, chorych dzieci i zakupów dla osób starszych. Organizowała też imprezę integracyjną Piknik Klubowy oraz pomagała w opiece nad młodszymi osobami Coaching przy zawodach w karate.

Kapituła, która wybrała najlepszych wolontariuszy roku, przyznała także 12 wyróżnień. Otrzymali je: Joanna Seyfried (nominowana przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „ Amozonka”), Krystyna Wisniewska (nominowana przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „ Amozonka”), Kacper Szamszon (nominowany przez ZHP, Chorągiew Gdańska, Hufiec Starogard), Grzegorz Olszewski (nominowany przez Szlachetna Paczka, Rejon Starogard), Aleksandra Miczek (nominowana przez Annę Turzyńską), Dorota Bruchman (nominowana przez Ewę Samoszuk), Anetta Cieślewicz, Natalia Trzebiatowska i Marta Słomińska –Gliniecka (nominowane przez Publiczną Szkołę w Kaliskach), Zuzanna Socha i Aleksandra Cichocka (nominowane przez Aleksandrę Miczek) i Oliwia Muszyńska (nominowana przez Dyrektor PSP w Jabłowie Małgorzatę Siemieńską).

Starogadzkiego Anioła Dobroczynności wreczyli wiceprezydent miasta Starogard Gdański Tadeusz Błędzki oraz wicestarosta Powiatu Starogardzkiego Patryk Gabriel

XVII Gala Wolontariatu 2021 była pełna niespodzianek i wzruszeń. Po raz pierwszy w jej historii Kapituła przyznała specjalną nagrodę honorową, przyznaną przez osoby ze środowiska społecznego. Jak powiedziała nieobecna ciałem z powodu choroby, ale obecna duchem prezes Stowarzyszenia „Można Inaczej” Dorota Dorau – „Ten Anioł to symbol kogoś wyjątkowego, który żyje ponad schematami, do którego zawsze można zwrócić się o pomoc i czerpać od tej osoby dobrą energię. Ma być motywacją dla innych, że warto być dobrym”. Starogardzki Anioł Dobroczynności, którego autorką jest Zofia Sumaczyńska, trafił do Romy Kamrowskiej.

Roma Kamrowska zdobywczyni pierwszego w historii starogardzkiej Gali Wolontariatu Starogardzkiego Anioła Dobroczynności

– Chciałabym, aby moje życie było świadectwem dobroci i otwartych szeroko oczu. Wierzę, że „złe rzeczy tego świata” nigdy mnie nie zmienią i zawsze będę zauważała ludzi, którzy mnie potrzebują. Moją dewizą jest – nie poddawać się, iść do przodu i pomagać innym” – powiedziała Roma Kamrowska.

Dla wszystkich laureatów, którzy odbierali z rąk władz samorządowych nagrody i wyróżnienia, to był wyjątkowy wieczór. Dziękując za te szczególne wyróżnienia podkreślali, że największym podziękowaniem za ich pracę jest uśmiech drugiego człowieka, satysfakcja i poczucie, że to co robią ma sens i niesie radość.

Dominika Kwiatkowska uświetniła XVII Galę Wolontariatu 2021

Galę uświetnił występ Dominiki Kwiatkowskiej,  uczestniczki  telewizyjnych muzycznych show, która ma na swym koncie premierowy singiel „Potwór” oraz laureata pierwszej edycji Powiatowizji w Grodzisku Owidz Seweryna Korowajczyka.

Organizatorem gali po raz kolejny było Stowarzyszenie „Można Inaczej” przy wieloletniej współpracy Zakładów Farmaceutycznych Polpharma i Restauracji „Ogródek”. Konkurs odbył się przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Starostwa Powiatowego, Gminy Starogard Gdański oraz różnych fundatorów nagród indywidualnych.

fot. Magdalena Dalecka