Amazonki z miejskim wsparciem

„Amazonki czynnie dbają o sprawność”, to projekt autorstwa Starogardzkiego Stowarzyszenia Kobiet z problemami onkologicznymi „Amazonka”, które otrzyma z Miasta dofinansowanie. Skierowany jest do pań powracających do sprawności, po leczeniu onkologicznym.

11 marca prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z Ewą Maszner, prezes stowarzyszenia oraz skarbnik Julią Grzebinogą umowę o dofinansowanie projektu. Stowarzyszenie otrzyma z Miasta pomoc w kwocie 9800 zł.

Dzięki tym pieniądzom Amazonki będą mogły uczestniczyć w zajęciach na basenie pod okiem wykwalifikowanej kadry rehabilitacyjnej. Dodatkowo, wezmą też udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych na sali, dostosowanych do potrzeb kobiet po mastektomii. Projekt skierowany jest do grupy 40 kobiet. Poprawa stanu fizycznego i lepsze samopoczucie to główne cele rehabilitacji.

Starogardzkie Amazonki pomagają kobietom dotkniętym chorobą nowotworową. Wspierają je w najtrudniejszym okresie ich życia. Pod ich opieką są kobiety oczekujące na zabieg operacyjny oraz te, które przeszły mastektomię. Wolontariuszki, swoim przykładem pomagają uwierzyć, że z rakiem piersi można wygrać i wrócić do normalnego, aktywnego życia.

Od lewej: Ewa Maszner, prezes Starogardzkiego Stowarzyszenia Kobiet z problemami onkologicznymi „Amazonka” oraz Julia Grzebinoga, skarbnik stowarzyszenia.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl