Aleksandra Formela dyrektorem ŚDS

2 stycznia w gabinecie prezydenta Janusza Stankowiaka Aleksandra Formela złożyła uroczysty akt ślubowania i została dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim.

Pani Aleksandra ukończyła studia zawodowe o specjalności oligofrenopedagogika z terapią zajęciową na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz pedagogikę społeczną i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z posiadanym wykształceniem, jej praca zawodowa od początku związana była z osobami z niepełnosprawnościami oraz wsparciem udzielanym tym osobom i ich rodzinom.

– Pracując kolejno na stanowisku: stażysty w Starogardzkim Centrum Rehabilitacji (rehabilitacja dziecięca), opiekuna, instruktora terapii zajęciowej, administratora ds. dziennych ośrodków wsparcia, kierownika sekcji ośrodków wsparcia i usług opiekuńczych oraz kierownika placówki specjalistycznej tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim miałam i mam okazję poznawać szczególne potrzeby tych osób oraz ich opiekunów. Wiem czego najbardziej oczekują od najbliższego otoczenia, przede wszystkim akceptacji, autonomii, możliwości samostanowienia oraz poczucia odpowiedzialności za swoje życie – pokreśliła pani Aleksandra.

Starogardzki ŚDS od 20 lat zaspakaja te potrzeby będąc środowiskiem sprzyjającym pełnej integracji i obecności osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, wykorzystując indywidualny potencjał każdego uczestnika oraz przełamując stereotypy.

– Taką misję, wraz z zespołem doświadczonych wprawnych specjalistów zatrudnionych w ŚDS pragnę dalej realizować na nowym stanowisku i swoim działaniem wpływać na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście – zapowiada dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Aleksandra Formela.

W uroczystości uczestniczyła Urszula Ossowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl