Alarm dla klubów sportowych i wspólne szukanie rozwiązań

Czy kryzys energetyczny i wynikające z niego problemy związane z utrzymaniem obiektów sportowych dotkną starogardzkie kluby sportowe? O tym rozmawiali ich przedstawiciele z wiceprezydentem miasta podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Sportu 3 października br.

W poniedziałek, 3 października zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski spotkał się z przedstawicielami starogardzkich klubów sportowych. Było to pierwsze z kilku planowanych spotkań, podczas których strony znajdą wspólne, oparte na kompromisie rozwiązanie problemu utrzymania obiektów sportowych poza lekcjami w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym.

Kryzys energetyczny i jego skutki 

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski i przewodniczący Rady Sportu Adam Sobiecki

– Wzrost cen za energię sięga nawet kilkuset procent. Rośnie inflacja, rosną koszty utrzymania obiektów użyteczności publicznej. Dyrektorzy szkół alarmują, że nie poradzą sobie z utrzymaniem wszystkich obiektów sportowych na dotychczasowych warunkach użyteczności. Dlatego poprosiłem Państwa o tę rozmowę, bo rozwój sportu i kultury fizycznej w Starogardzie Gdańskim leży nam wszystkim na sercu. Chcemy, aby dzieci i młodzież rozwijała swoje sportowe pasje bez względu na to, co się dzieje wokół. Niestety okoliczności zmuszają nas do szukania możliwych dróg wyjść z tych trudnych sytuacji i przygotowania się do tego, co może nas czekać od stycznia przyszłego roku. To bardzo ważne, by rozmawiać o potencjalnych scenariuszach, jakie mogą nas czekać w związku ze wzrostem kosztów utrzymania sal sportowych, boisk i basenu, z których Państwo korzystacie. Liczę na to że znajdziemy tu kompromis i wspólnie ustalimy plan działań zapobiegających kryzysowi – powiedział wiceprezydent Maciej Kalinowski.

Prezydent zapewnił prezesów klubów, że do końca roku warunki korzystania z obiektów sportowych się nie zmienią. – Zmiany mogą pojawić się od przyszłego roku. Jeszcze nie wiemy, jakie ostatecznie koszty energii będą ponosić szkoły. Te kwestie są w trakcie ustaleń, podobnie jak wysokość temperatury i czy ta temperatura będzie stała, czy np. obniżana w ciągu dnia i nocy, gdy obiekty nie będą użytkowane – zaznaczył wiceprezydent.

Przedstawiciele klubów sportowych na posiedzeniu Rday Sportu w dniu 3.10.2022

Wspomniał też o tym, że istotne znaczenie dla rozwiązania problemu, będzie miał fakt, czy rząd polski zrekompensuje samorządom koszty wzrostu cen energii w postaci tarczy osłonowej. – To wszystko powinno nam być wiadome do końca miesiąca – informował dalej Maciej Kalinowski. – W najgorszej sytuacji mamy dla Państwa dwa rozwiązania, albo ograniczymy czas użytkowania obiektów sportowych do 3 godzin dziennie poza lekcjami, albo poprosimy Was o ponoszenie części kosztów związanych z ich utrzymaniem – powiedział wiceprezydent.

Wspólna rozmowa drogą znalezienia kompromisu

Przedstawiciele Klubu Sportowych wyrazili swoje opinie, podkreślając, że ograniczenie czasu użytkowania boisk, sal i hal równa się kompletnej dezorganizacji zajęć sportowych. Zaznaczyli, że liczą na współpracę, wsparcie ze strony miasta oraz sprawiedliwy podział kosztów utrzymania tych obiektów w razie wzrostu cen energii pomiędzy podmioty korzystające i nimi administrujące.

Przedstawiciele klubów sportowych na posiedzeniu Rady Sportu w dniu 3.10.2022

Poniedziałkowe spotkanie Rady Sportu miało na celu przede wszystkim zaalarmowanie o potencjalnym wzroście kosztów utrzymania obiektów sportowych i jego skutkach dla użytkowników. Dotychczas zawodnicy starogardzkich klubów sportowych korzystają z hal i boisk szkolnych nieodpłatnie. Ze względu na wzrost cen energii ta sytuacja może choć nie musi ulec zmianie. Wiceprezydent podkreślił, że podejmuje te rozmowy po to, aby po pierwsze nikt nie czuł się zaskoczony decyzjami, które być może władze miasta będą musiały podjąć od stycznia 2023 roku, a po drugie, aby wspólnie przygotować się do tych zmian i znaleźć najkorzystniejsze wyjście z kryzysu, który z coraz większą mocą dotyka polskie samorządy.

Przedstawiciele 19 klubów sportowych na posiedzeniu Rady Sportu