Aktywna Tablica. PSP 8 otrzymała dofinansowanie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 otrzymała rządowe dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowity koszt zadania wynosi 43 750 zł, a kwota dofinansowania – 35 000 zł.

W ramach tego programu można kupić rozmaite narzędzia i urządzenia pozwalające wzbogacić zajęcia o techniki multimedialne. Są to np. tablice interaktywne, wielkoformatowe monitory dotykowe, czy też projektory, którym towarzyszyć mogą głośniki. Zakupić można też narzędzia terapeutyczne i pomoce dydaktyczne dla uczniów o szczególnych potrzebach.

Gmina Miejska otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Do dofinansowania zakwalifikowała się PSP Nr 8.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl