Akcja zima rozpoczęta

Intensywne opady śniegu, gołoledź i lód mogą utrudnić ruch w mieście. Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim na bieżąco odśnieża ulice, chodniki i parkingi. Właściciele nieruchomości powinni jednak pamiętać o obowiązku zapewnienia czystości i porządku w pobliżu swoich domów. Mieszkańcy zobowiązani są do sprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych przy ich posesjach.

Przypominamy, że w przypadku intensywnych opadów śniegu bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy mogą interweniować całodobowo u dyspozytora zimowego utrzymania dróg (ZUD) pod następującymi numerami:

tel. 58/56-230-02 lub kom. 661 969 331

Zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w mieście właściciele nieruchomości muszą sami oczyszczać z błota, śniegu i lodu chodniki przylegające do ich domów. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie dotyczy to chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów.

Prosimy też kierowców, aby nie pozostawiali (szczególnie w porze nocnej) pojazdów na ulicach, gdyż utrudnia to usunięcie śniegu z jezdni, a niejednokrotnie uniemożliwia przejezdność.

Informujemy również, że na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański poza drogami gminnymi zlokalizowane są drogi innych zarządców tj.:
• Droga krajowa nr 22 ( ulice: Zblewska ,Jagiełły, Sikorskiego i Mickiewicza),
• Droga wojewódzka nr 222 ( ulice: Gdańska, Al. Niepodległości, Pomorska i Pelplińska),
• Drogi Powiatowe ulice: Skarszewska, Lubichowska, Droga Owidzka i odcinek drogi ok. 150m od drogi krajowej nr 22 w kierunku na Rywał.

Za utrzymanie zimowe na tych drogach odpowiadają odpowiednio:
1/ drogi krajowe – Obwód Drogowy w Bytoni tel. 58-84-426 lub 606- 928- 562,
2/ drogi wojewódzkie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim
tel. 58 56-269-70 lub 609-690-207,
3/ drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
tel. 58/ 532-14-01 lub 58/ 562-34-61

Wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania w/w dróg należy kierować pod wskazane adresy.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl