Akcja Zima. Kto będzie odśnieżał Starogard?

Pługi, piaskarki, ciągniki stoją w gotowości. W tym roku zimowym utrzymaniem dróg zajmie się Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim. – Jesteśmy przygotowani do usuwania skutków zimy – zapewniają szefowie MZK. W sezonie 2016/2017 utrzymaniem zimowym objęte zostaną drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe i parkingi.

Utrzymanie dróg gminnych to zadanie Gminy Miejskiej, która od tego roku realizuje je we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji.

Ludzie i sprzęt w pełnej gotowości

– Na szczęście zimy za oknami jeszcze nie widać, ale przygotowania do niej trwają już od połowy września – mówi Janusz Karczyński Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. – 1 kwietnia br. Miejski Zakład Komunikacji przejął od „Starkomu” obowiązki sprzątania miasta oraz utrzymania dróg i terenów zielonych i to właśnie on w tym roku zajmie się usuwaniem skutków zimy w mieście.

– Mamy do dyspozycji pługoposypywarkę, trzy ciągniki z pługami czołowymi i posypywarką, pługi do odśnieżania oraz dodatkowe dwie oddzielne posypywarki do piachu i soli – informuje Grażyna Maciąg – zastępca dyrektora ds. zieleni i dróg, odpowiedzialna za „akcję zima”. – Uzupełniono też magazyny materiałów do zwalczania śliskości. Na terenie Zakładu przygotowano specjalne miejsce do składowania piasku i chlorków oraz wybudowano rampę do załadunku mieszanki. Przy głównych trasach pieszych w mieście ustawiono 41 skrzyń z piaskiem. Do pracy przy odśnieżaniu ręcznym Powiatowy Urząd Pracy oddelegował 22 osoby, które zadeklarowały chęć podjęcia takiej pracy. W sumie w akcje zima zaangażowanych jest 36 pracowników – dodaje Maciąg. Zarówno sprzęt, jak i ludzie go obsługujący są w pełni przygotowani do zimy – zapewnia.

W przypadku, gdyby jednak okazało się, że skutki tegorocznej zimy przewyższają możliwości zimowego utrzymania dróg MZK z pomocą przyjdzie PUK Starkom. Firmy podpisały umowę o wynajem wraz z obsługą dwóch hakowców z pługami czołowymi do odśnieżania.

Która droga pierwsza ?

W sezonie 2016/2017 utrzymaniem zimowym objęte jest ponad 100 kilometrów dróg publicznych, w tym prawie 60 km dróg utwardzonych i 45 km dróg gruntowych. Kolejność ich odśnieżania zależy od kategorii i klasy ulicy. Pierwszeństwo mają drogi powszechnie dostępne, po których jeżdżą autobusy. Następnie utrzymywane są drogi zbiorcze i lokalne o dużym natężeniu ruchu, a w dalszej kolejności pozostałe drogi twarde oraz gruntowe. Odśnieżanie tych ostatnich odbywa się najczęściej na zgłoszenie lub interwencje mieszkańców. Ustalona kolejność działań wynika z techniczno – organizacyjnych możliwości firmy oraz od sumy pieniędzy, jakie gmina może na ten cel wydać. Łącznie zimowym utrzymaniem dróg w mieście objętych jest 240 ulic.
W przypadku intensywnych opadów śniegu bądź powstania niebezpiecznych oblodzeń na drogach i chodnikach mieszkańcy mogą zgłosić to do dyspozytora ZUD. Dyżur pełniony jest całodobowo pod numerem telefonu tel. 58/56-230-02 lub kom. 661 969 33

Obowiązki mieszkańców

– Oczywiście zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem czystości w mieście, mieszkańcy – właściciele nieruchomości muszą sami dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach swoich posesji – dodaje Janusz Karczyński. – Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków, firm i osób prywatnych. Obowiązkiem każdego jest oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl