Akcja szkolna „Mały Ratownik Klasowy”

Uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy PSP Nr 4 mogą czuć się bezpiecznie. Są w niej przecież Mali Ratownicy, którzy przeszli kurs pierwszej pomocy.

Uczniowie klas I-VI oraz dwie grupy czterolatków zostały przeszkolone przez panią Darię Abramczyk i szóstoklasistów, którzy od początku roku szkolnego uczęszczają na dodatkowe zajęcia z pierwszej pomocy. Z każdej klasy na szkolenie wytypowano po dwie osoby. Po zakończeniu kursu zostały one Małymi Ratownikami. Otrzymały też apteczkę pierwszej pomocy dla każdej z klas. Wszystko to w ramach szkolnego projektu „Mały Ratownik Klasowy”.

Dzieci utrwaliły sobie wiedzę na temat: telefonów alarmowych; najważniejszych informacji, które należy podać dzwoniąc na numer alarmowy; oceny stanu osoby poszkodowanej; omdleń; padaczki; krwotoku z nosa; zakrztuszenia i resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wszyscy prężnie i z ogromną frajdą wykonywali ćwiczenia. Pozorowany atak padaczki, czy krwotoku z nosa ani wdechy próbowane na manekinie nie przeraziły nawet najmłodszych przedszkolaków.

W starogardzkiej „Czwórce” wyszkoliliśmy specjalistów w każdej klasie. U nas można czuć się naprawdę bezpiecznie, bo chętnych do udzielenia pierwszej pomocy jest wielu. Najistotniejszy jest jednak fakt, iż uczniowie uświadomili sobie, że w razie potrzeby są w stanie uratować komuś życie – powiedziała prowadząca szkolenie Daria Abramczyk. Warto było – dodała dyrektor PSP Nr 4 Iwona Lewandowska, której organizatorzy akcji są bardzo wdzięczni za poparcie inicjatywy.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl