Akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2022”

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi w dniach 25-27 października na terenie naszego miasta akcję przewonienia gazu ziemnego.

Jej celem jest wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.
Wykryte nieszczelności usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. oddziału w Gdańsku. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez cała dobę.
Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl