897 700 zł na boisko przy ul. Harcerskiej

Minister Sportu i Turystyki jest dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), które przeznaczane są między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do ogłoszonego przez Ministra programu z projektem pod nazwą „Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z remontem zaplecza sportowego (sanitarno-szatniowego) przy ulicy Harcerskiej w Starogardzie Gdańskim”.

Zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków FRKF, na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r., zaopiniował pozytywnie wniosek naszej Gminy tym samym rekomendując projekt do dofinansowania.

Wartość przedsięwzięcia to 1 831 492,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniesie 897 700, z podziałem na lata 2015 i 2016.

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa stanu bazy treningowej dla dzieci i młodzieży,
a także przystosowanie zaplecza do wymogów sanitarno – higienicznych. Planuje się prace poprawiające stan boiska i zaplecza, w tym montaż oświetlenia, automatycznego nawodnienia, budowę nowego ogrodzenia, wyznaczenie 3 boisk, usytuowanie piłkochwytów,  rozebranie części konstrukcyjnej zaplecza, dobudowanie nowych pomieszczeń, docieplenie ścian zewnętrznych.

Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to lipiec br.