850 tysięcy złotych na rozwój sportu w Starogardzie

Przyznane dotacje to wynik tegorocznego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Przystąpiło do niego 19 organizacji, które złożyły łącznie 30 wniosków. Ostatecznie dotację uzyskało 27 ofert.

10 tys. zł przeznaczono na działania sportowo-rekreacyjne wspierające i promujące zdrowy styl życia. Na zawody i turnieje sportowe przyznano 20 tys. zł. Na szkolenie sportowe w piłce nożnej, udział we współzawodnictwie sportowym, organizację i udział w rozgrywkach oraz pozostałych imprezach sportowych w kategorii seniorów grających w najwyższej klasie rozgrywkowej w Starogardzie Gdańskim przeznaczono 200 tys. zł.15 klubów sportowych otrzyma w tym roku w sumie 620 tys. zł na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach.

Dla przypomnienia pieniądze na sport w Starogardzie dzielone są na podstawie wag (kryteriów), które w 2015 roku wypracowała Starogardzka Rada Sportu. Ocenie poddawane są osiągnięcia sportowe, liczba zawodników trenujących w klubie, wkład własny oraz kosztowność dyscypliny.

Prezesi wszystkich klubów, które otrzymały dotacje z Urzędu Miasta podpisali umowy. Odbyło się to w dwóch turach. Pierwsza 13 lutego, a druga niecałe dwa tygodnie później, 26 lutego. – Korzystając z okazji, bardzo dziękuję Państwu za współpracę. Doskonale zdaję sobie sprawę, że to nie są wystarczające środki na rozwój sportu w mieście, ale wierzę, że będą pomocne. Bo o to, że dobrze je Państwo wykorzystacie jestem spokojny. Bardzo doceniam, że w swoich klubach tak wielki nacisk kładziecie na sportowy rozwój dzieci i młodzieży. Dzięki Waszym staraniom mogą w Starogardzie Gdańskim trenować swoje ukochane dyscypliny – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Fot. Małgorzata Rogala