Mam prawo do bezpieczeństwa. Spotkanie ze Strażą Miejską

20 listopada minęło dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka.

Z tej okazji Straż Miejska została zaproszona do Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.

„Mam prawo do bezpieczeństwa” to hasło przewodnie spotkania, podczas którego zostały omówione zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji z poszanowaniem prawa a w szczególności kształtowanie prawidłowych postaw bezpieczeństwa wśród dzieci.

Przedszkolaki, poprzez zabawę miały możliwość poznania zasad funkcjonowania w środowisku przedszkolnym i lokalnym w zakresie obowiązków dotyczących porządku, poczucia spokoju i prawa do bezpieczeństwa  – powiedziała zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Krystyna Kwidzińska-Kulas.