83. rocznica agresji wojsk sowieckich na Polskę. Uczciliśmy pamięć ofiar

Na cmentarzu przy ul. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 17 września upamiętniliśmy 83. rocznicę agresji wojsk sowieckich na Polskę. Delegacje władz samorządowych oraz najważniejszych instytucji złożyły wiązanki kwiatów przy zbiorowej mogile starogardzian – ofiar II wojny światowej.

Władze miasta reprezentowali Zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski. W imieniu Prezydenta Miasta przemówienie okolicznościowe wygłosił harcmistrz Wojciech Mokwa ze starogardzkiego Hufca ZHP.

Modlitwę za ofiary II wojny światowej oraz obecnej wojny w Ukrainie odmówił ks. dziekan Józef Pick.

Pamięci ofiar

– To już blisko od trzech dekad w tym szczególnym miejscu, przy pomniku upamiętniającym Ofiary Golgoty Wschodu, spotykamy się tak licznie i uroczycie, ażeby pokłonić się i cześć oddać bohaterom najwierniejszej służby Polsce. Ich nazwiska, wyryte w kamieniu, poświadczają wymiar tej ofiary, jaką każdy z nich złożył dla Ojczyzny, kiedy wiosną 1940 roku złowieszczy Katyń niejako symbolicznie połączył ich wszystkich tragicznym wymiarem męczeństwa – mówił Wojciech Mokwa.

O muzyczną oprawę uroczystości zadbał Chór Sicut Avis.

– Skutki wrześniowej agresji na Polskę trudno wszak było zignorować, a odkrycie haniebnej zbrodni katyńskiej uznać wyłącznie za wojenną tragedię. Zaciążyły one, podobnie jak decyzje jałtańskie wielkich koalicjantów, na całe powojenne dekady i pokolenia. Z tych ran i krzywd Polacy dźwigali się z honorem, pomni obowiązku pamięci wobec tych, którzy na „nieludzkiej ziemi” cierpieli i marli z głodu i chorób, z tęsknoty do Ojczyzny, o tych zwłaszcza, którym stalinowskie bezprawie odebrało życie, godność i skazało na skrajne okrucieństwo, a ostatecznie na niepamięć. Chociaż trudno ogarnąć ten ogrom cierpienia i zliczyć tysiące ofiar Golgoty Wschodu, to nie wolno o nich zapomnieć. Mówimy o nich od lat. Po upadku komunistycznego „imperium zła” ten głos wybrzmiewa donośnie i nie milknie zwłaszcza podczas oficjalnych uroczystości. Ale w obecnym czasie, w tym roku, wybrzmiewa on szczególnie. Nabiera teraz nowego znaczenia wobec okrucieństwa trwającej od lutego wojny w Ukrainie. Analogii przecież trudno nie dostrzec: ten sam agresor i ten sam motyw napaści rzekomo w obronie ludności rosyjskiej przed ukraińskim zagrożeniem, a nawet przeciw nazistom, jak propaganda kremlowska nazywa Ukraińców – kontynuował harcmistrz Wojciech Mokwa ze starogardzkiego Hufca ZHP.

Tuż po zakończeniu wydarzenia Zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki (z prawej) oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski (z lewej) złożyli wiązanki kwiatów na grobach ppłk Józefa Trepto i ppłk Tadeusza Łękawskiego.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl