Literackie spotkanie

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty oraz Starogardzkie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zapraszają na spotkanie z pisarzem Andrzejem Perepeczko, które odbędzie się 14 listopada o godz. 17:00 w Czytelni Popularnonaukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Bernarda Sychty przy ul. Paderewskiego 1.

Andrzej Perepeczko urodził się 5 czerwca 1930 r. we Lwowie.W czasie wojny przebywał głównie w Warszawie, a pod jej koniec był członkiem Szarych Szeregów, konspiracyjnego Harcerstwa Armii Krajowej.

Po wojnie ukończył Liceum Budowy Okrętów w Gdańsku, a następnie Wydział Mechaniczny Szkoły Morskiej w Gdyni. W roku 1948 rozpoczął pracę na polskich statkach handlowych kolejno jako praktykant, palacz, motorzysta i asystent maszynowy. Pływanie po morzach całego świata przerwały mu Siły Zbrojne Polski Ludowej. W 1953 r. został wcielony do I Batalionu Pracy, stacjonującego w Oświęcimiu i skierowany jako żołnierz do przymusowej pracy w kopalni węgla kamiennego.

Po wyjściu z wojska w 1955 r. pracował w zakładach przemysłu stoczniowego, ukończył Politechnikę Gdańską, uzyskując dyplom magistra inżyniera, a od 1962 r. pracował w Państwowej, a następnie Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, kolejno jako wykładowca, docent i profesor. Pełnił też funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego tej uczelni.

Podczas pracy w Szkole Morskiej okresowo pływał jako oficer na statkach polskich i zagranicznych, uzyskując dyplom starszego mechanika, obronił pracę doktorską z zakresu historii na Uniwersytecie Gdańskim, a przede wszystkim… pisał książki, których ma ponad setkę na swoim koncie. Są to powieści dla dorosłych i dla dzieci, podręczniki i skrypty akademickie, szereg książek o historii wojen morskich, a także dziesiątki artykułów i opowiadań.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl