Złota jesień humorem się niesie

Moc uśmiechów podczas XIII Integracyjnego Przeglądu Kabaretowego ,,Złota jesień humorem się niesie” Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Starogardzie Gdańskim.

Integracyjny Przegląd Kabaretowy odbył się 17 października po raz XIII, co wcale nie oznacza że był pechowy, wręcz przeciwnie zainteresowanie spotkaniem integracyjnym nie maleje i z roku na rok cieszy się dużą popularnością – mówi Aleksandra Formela kierownik placówki specjalistycznej MOPS w Starogardzie Gdańskim.

Przegląd to okazja do zaprezentowania swoich możliwości artystycznych oraz dobrej zabawy.

W tym roku na scenie Starogardzkiego Centrum Kultury zaprezentowało się 16 zespołów teatralnych reprezentujących m. in. Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowe Domy Samopomocy z Kalisk, Kleszczewa, Skarszew, Starogardu Gdańskiego, Malborka, ponadto grupa reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim, Młodzieżowy Zespół Teatralny ,,Napararawan” działający przy SCK oraz reprezentacja Dziennego Domu Senior + MOPS w Starogardzie Gdańskim – na przeglądzie integracyjnym po raz pierwszy oraz Przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych oddział w Starogardzie Gdańskim.
– Mimo jesiennej zadumy w SCK zagościły radość, uśmiech wspólna zabawa. Biletem wstępu na salę był dobry nastrój i pozytywne myślenie, innych myśli na tej salę nie dopuściliśmy do głosu – dodaje organizator spotkania Aleksandra Formela.

Przegląd w roku rozpoczął zespół reprezentujący gospodarza imprezy tj. Blue Mc z utworem ,,Przebij pionę”, który powstał na potrzeby XIV Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych POZA POZY Gdańsk 2019. Utwór ten to manifest, który niebawem bo 22 października 2019 roku wybrzmi na scenie Europejskiego Centrum Solidarności. Tekst utworu napisany przez pracowników ŚDS panią Monikę Labon i Bartosza Stawowego mówi o czymś niezwykle ważnym dla osób niepełnosprawnych bo o tolerancji, wolności, o potrzebie bycia autentycznie obecnym w społeczności lokalnej i świadomości innych ludzi. Jesteśmy z niego bardzo dumni i utożsamiamy się z nim – podsumowuje pani Formela.

W tym roku imprezie integracyjnej współtowarzyszył konkurs plastyczny  ,,Jesienne Pozdrowienia”. Nadesłane licznie, kolorowe pocztówki wypełniły w dniu przeglądu wnętrze SCK. Spośród nadesłanych prac, JURY nagrodziło 5 z nich. Zwycięzcami konkursu zostali: pani Kazimiera Sędziak reprezentująca Dzienny Dom Senior + MOPS w Starogardzie Gdańskim, pani Izabela Ossowska reprezentująca ŚDS MOPS w Starogardzie Gdańskim, słuchacze Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim oraz pani Emilia Czaplewska i Przemysław Łopatniuk reprezentanci Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Skarszewach.

Przedsięwzięcie swoją obecnością i pomocą wsparli niezawodni słuchacze starogardzkiej szkoły policealnej w Kocborowie – kierunek terapia zajęciowa- przyszli adepci zawodu terapeuta zajęciowy, z którą ośrodki wsparcia organizator spotkania od wielu lat współpracują  w ramach m. in. organizowanej praktyki zawodowej.

Kolorowe, radosne spotkanie artystyczne sprawiło, że integracja i przesłanie utworu ,, Przebij pionę” stało się faktem.

 

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl