793 tysiące złotych na sport. Dotacje przydzielone

14 klubów sportowych otrzyma w tym roku 620 tys. zł na szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży. 150 tys. zł przeznaczono na szkolenie w piłce nożnej seniorów. Dodatkowo 23 tys. zł otrzymały cztery kluby na działania promujące zdrowy styl życia, zawody sportowe i organizację turniejów. Łącznie 793 tys. złotych. To wynik tegorocznego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Do konkursu przystąpiło 20 organizacji, które złożyły łącznie 32 wnioski o dotację na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej. Formalnie i merytorycznie nie wszystkie wnioski Komisja oceniła pozytywnie. Ostatecznie dotację uzyskało 25 ofert.

Z kwoty 793 tys. zł, zaplanowanej w budżecie na sport – 10 tys. zł przeznaczono na działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, 13 tys. zł otrzymały trzy kluby na zawody i turnieje sportowe. 150 tys. zł przeznaczono na szkolenie sportowe w piłce nożnej, udział we współzawodnictwie sportowym, organizację i udział w rozgrywkach sportowych oraz innych imprezach sportowych w kategorii seniorów, grających w najwyższej klasie rozgrywkowej w Starogardzie Gdańskim. Pozostałe 620 tys. zł podzielono pomiędzy 14 klubów i stowarzyszeń z przeznaczeniem na szkolenie sportowe w szczególności dzieci i młodzieży.

Nowością w tym roku był sposób wnioskowania o środki. Kluby i stowarzyszenia składały oferty za pośrednictwem nowego systemu WITKAC.pl. Zgodnie z przyjętą w 2016 roku zasadą podziału pieniędzy ze względu na dyscyplinę sportową podobnie, jak w ubiegłym roku najwięcej środków przeznaczono na rozwój: piłki nożnej – 435 tys. zł, następnie koszykówki – 107 tys. zł, piłki siatkowej – 73 tys. zł, sportów walki – 54 tys. zł, pływania i pięcioboju – 30 tys. zł, akrobatyki – 27 tys. zł, piłki ręcznej – 15 tys. zł, lekkoatletyki – 13 tys. zł, strzelania – 10 tys. zł i tenisa stołowego – 6 tys. zł

Dla przypomnienia pieniądze na sport w Starogardzie dzielone są na podstawie wag (kryteriów), które w 2015 roku wypracowała Starogardzka Rada Sportu. Ocenie poddawane są osiągnięcia sportowe, liczba zawodników trenujących w klubie, wkład własny oraz kosztowność dyscypliny.

 Prezydent Janusz Stankowiak spotkał się ze wszystkimi prezesami klubów, które otrzymały dotację z miasta  i  z każdym podpisał umowę. Podczas spotkań prezydent dziękował za przyjęcie proponowanych pieniędzy. Podkreślał, że zdaje sobie sprawę, że to nie są wystarczające środki na rozwój sportu w mieście i że docenia starania klubów, aby dzieci i młodzież w Starogardzie Gdańskim mogły trenować ich ukochane dyscypliny sportu. Zapewnił że, Miasto nadal będzie wspierać sport na tyle, na ile to możliwe.

Pełny podział środków na sport znajduje się w załączniku ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na SPORT na 2018 rok

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl