77. rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Zwycięstwa. Upamiętnia on zakończenie II wojny światowej, czyli największego konfliktu zbrojnego w dziejach. By uczcić pamięć jej ofiar delegacje najważniejszych instytucji oraz władze samorządowe na czele z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem, jego zastępcą ds. społecznych Maciejem Kalinowskim oraz przewodniczącą Rady Miasta Anną Benert złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa lat 1939-45.

W imieniu prezydenta Starogardu okolicznościowe przemówienie odczytał prowadzący uroczystość harcmistrz Wojciech Mokwa. – Dzień 8 maja 1945 roku zwiastował pokój narodom udręczonym potworną wojną. Europa i świat – w tym i Polska – wyniszczona pięcioletnią okupacją niemiecką – z radością powitały upragniony jej koniec. Chociaż trwała ona jeszcze na froncie dalekowschodnim aż do września, jednak dla narodów i państw w Europie dzień ten znamionował definitywne zakończenie najpotworniejszego konfliktu zbrojnego połowy XX wieku. Zdławienie hitlerowskich Niemiec – sprawcy tej wojny – oznaczało tryumf sił sprzymierzonych nad barbarzyńskim najeźdźcą. Największy agresor – Trzecia Rzesza wraz z jej fanatycznym przywódcą – został ostatecznie pokonany. Po zdobyciu Berlina szybko wszczęto rozmowy kapitulacyjne, ustalając zakończenie działań wojennych do godziny 23:00 dnia 8 maja. Pertraktacje aliantów w tej sprawie i akt kapitulacji podpisany 7 maja w Reims przez gen. Jodla oprotestowała strona sowiecka, domagając się udziału przy samym akcie zawarcia porozumienia, co skutkowało powtórnym parafowaniem dokumentu w obecności marszałka Żukowa. Akt bezwarunkowej kapitulacji podpisany w imieniu III Rzeszy przez jej naczelne dowództwo nocą 8 maja w Berlinie (w Moskwie był już 9 maja), kończył największy konflikt wojenny w dziejach ludzkości, który pochłonął miliony ludzkich ofiar i zmienił całkowicie układ sił międzynarodowych – przypomniał harcmistrz Wojciech Mokwa.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak (w środku), jego zastępca ds. społecznych Maciej Kalinowski oraz przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert składają wiązankę kwiatów. 

– W 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej, świętując Narodowy Dzień Zwycięstwa – składamy hołd tym wszystkim, którzy w 1945 roku oswobodzili Europę i Polskę od niemieckiego okupanta i przynieśli upragniony pokój uciemiężonym narodom. Czcimy ich męstwo i ofiarę życia, pamiętając jak wielka jest cena wolności, którą oni zapłacili w walce zbrojnej, na wszystkich frontach tej wojny i w konspiracji antyhitlerowskiej, gromiąc wroga bohatersko aż do zwycięstwa. Chwała Im i cześć! – zakończył Wojciech Mokwa.

Chór Sicut Avis wykonał m.in „Czerwone maki na Monte Cassino” oraz „Rozszumiały się wierzby płaczące”.

Modlitwę za ofiary II wojny światowej oraz trwającej obecnie wojny w Ukrainie odmówił ks. Dziekan Józef Pick. O muzyczną oprawę uroczystości zadbały Chór Sicut Avis oraz Kapela Kociewska Fefernóski.

Kapela Kociewska Fefernóski

Fot. Małgorzata Rogala