75-lecie biblioteki miejskiej

Starogardzka biblioteka utworzona została 1 kwietnia 1946 r. W 75. rocznicę jej istnienia podziękowania i najlepsze życzenia pracownikom instytucji na ręce dyrektora – Anny Zagłoby-Góralskiej złożyli prezydent miasta Janusz Stankowiak i jego zastępca ds. społecznych Maciej Kalinowski.

Biblioteka działalność rozpoczęła z 554 woluminami, które zdołano zgromadzić dzięki zbiórce książek przy udziale młodzieży szkolnej i harcerzy. Książki pochodziły z przedwojennych ocalałych zbiorów Towarzystwa Czytelni Ludowych, bibliotek fabrycznych, szkolnych i prywatnych. Po ukazaniu się dekretu o bibliotece i opiece nad zbiorami bibliotecznymi miejską książnicę przemianowano na Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Gdańskim Anna Zagłoba-Góralska. 

W 1948 r. wydzielono odrębną placówkę – Miejską Bibliotekę Publiczną z własnym lokalem i księgozbiorem. W ramach centralizacji sieci bibliotecznej w mieście i powiecie dokonano w 1955 r. połączenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która otrzymała pomieszczenie na Rynku 7. W tej siedzibie praca biblioteki koncentrowała się przez blisko 20 lat.

Dawna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sobieskiego 14. 

W 1973 r., po usilnych staraniach, otrzymano decyzję na adaptację budynku przy ul. J. Sobieskiego 14 z przeznaczeniem na bibliotekę. Nowy lokal stworzył lepsze warunki pracy i pozwolił na zorganizowanie wypożyczalni i czytelni dla dorosłych, działu gromadzenia i opracowania zbiorów, działu instrukcyjno-metodycznego, pomieszczenia administracji oraz magazyny. Od 1 czerwca 1975 r. w wyniku dwustopniowego podziału administracyjnego kraju, Bibliotekę Powiatową i MBP w Starogardzie Gdańskim przekształcono na Miejską Bibliotekę Publiczną. Pod tą nazwą działa do dziś. Instytucja od 1990 r. podlega władzom samorządowym Miasta Starogard Gdański.

Na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 października 1992 r. instytucji nadano imię ks. Bernarda Sychty, znakomitego leksykografa oraz największego folklorysty i pisarza naszego regionu.

Biblioteka Główna do 2010 r. działała w zabytkowym budynku z przełomu XIX i XX w., w którym obecnie, nawiązując do przedwojennych tradycji, mieści się Kasyno Oficerskie prowadzone przez Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

Teraz Biblioteka Główna znajduje się przy ul. Paderewskiego 1.

W budynku Biblioteki Głównej mieszczą się:
• Czytelnia Popularnonaukowa
• Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
• Wypożyczalnia dla Dorosłych
• Dział Informacyjno-Bibliograficzny
• Administracja

MBP ma także filie. Jedna z nich mieści się przy ul. Reymonta 1, a druga przy al. Wojska Polskiego 30.

Z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia miejskiej biblioteki wszystkim jej pracownikom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dzięki Państwa zaangażowaniu wciąż możemy pamiętać o słowach Carlosa Ruiza Zafóna, który stwierdził, że „Czytać to bardziej żyć”.

W dniu 75. rocznicy istnienia starogardzkiej biblioteki życzenia i upominki dla jej pracowników na ręce dyrektora instytucji Anny Zagłoby-Góralskiej złożyli prezydent miasta Janusz Stankowiak (po lewej) i jego zastępca ds. społecznych Maciej Kalinowski.  

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl