Życzyli sobie i mieszkańcom zdrowia oraz pomyślności

Nieco później niż zwykle starogardzcy samorządowcy podsumowali ubiegły rok. Tradycyjne Spotkanie Noworoczne odbyło się 22 lutego br. w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury. Jak zawsze była to okazja do złożenia sobie życzeń i rozmów przy symbolicznej lampce wina.

Dla starogardzkich samorządowców to już tradycja. Od lat spotykają się na początku każdego roku, aby podsumować miniony rok. Tegoroczne Spotkanie Noworoczne odbyło się nieco później bo 22 lutego. Pierwszy termin – zaplanowany na styczeń – zbiegł się z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, dlatego został odwołany.

Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury. Obok prezydentów miasta, przewodniczącej Rady Miasta i radnych byłych i obecnej kadencji uczestniczyli w nim senator RP Antoni Szymański, Bożena Żurawska – p.o. dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie oraz Honorowy Obywatel Miasta prof. Kazimierz Andrzej Wardyn. Posła na Sejm RP Jana Kiliana reprezentowała Ewa Turzyńska. Ponadto obecni byli przedstawiciele władz powiatu, gminy, miasta Skarszewy, miasta Pelplina, kapłani, służby mundurowe, właściciele lokalnego biznesu, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi spółek, kierownicy placówek samorządowych, pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Spotkanie samorządowców umilił występ Orkiestry Dętej Starogardzkiego Centrum Kultury

Gości powitała Orkiestra Dęta Starogardzkiego Centrum Kultury. Muzycy pod batutą Kacpra Roszkowskiego zagrali kilka utworów, którymi wprowadzili zebranych w dobry nastrój.

Jako pierwszy noworoczne życzenia złożył prezydent miasta Janusz Stankowiak. Podziękował wszystkim zebranym za przyjęcie zaproszenia na to coroczne, tradycyjne spotkanie, którego organizatorami są miejskie władze samorządowe.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak

– Niewiele jest okazji do spotkań w jednym miejscu i rozmów w gronie ludzi reprezentujących tak różne środowiska, instytucje i organizacje, którzy mają niebagatelny wpływ na rozwój społeczności lokalnej – powiedział prezydent Stankowiak. – Poprzedni rok był intensywny, trudny, ale też obfity w wydarzenia i zmiany, jakim uległ Starogard. Dziękuję wszystkim radnym byłej kadencji. Dzięki wam w Starogardzie mogliśmy przeprowadzić aż tyle inwestycji. Przez te cztery lata udowodniliśmy, że Starogard to miasto dynamicznego rozwoju i że wspólnie potrafimy pozyskiwać pieniądze z zewnątrz i dobrze je inwestować. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca. To słowo klucz do sukcesu. Współpraca oparta na wewnętrznym i zewnętrznym dialogu jest potrzebna, aby ziściło się np. marzenie o starogardzkiej obwodnicy. Zaczynamy nową 5-letnią kadencję. Życzę  wszystkim, aby nasza współpraca była realna na wszystkich szczeblach: wojewódzkim, powiatowym, gminnym i samego miasta Starogardu. Tylko ona da nam realną możliwość jeszcze większego i przyspieszonego rozwoju naszych małych ojczyzn. Jesteśmy to winni mieszkańcom, którzy nam zaufali.

Prezydent podziękował wszystkim i poprosił, aby tak jak w ubiegłym roku wspierali działania starogardzkiego samorządu, jak i tych, którzy przyczyniają się do rozwoju miasta – instytucje, organizacje pozarządowe, organizacje sportowe, kulturalne, społeczne, służby mundurowe oraz biznes, który nadaje miastu swoiste tempo rozwoju. Życzył wszystkim zdrowia, które jest niezbędne, by móc realizować plany, pomysły i marzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w miejskie sprawy i lobbowanie obwodnicy Starogardu otrzymał prof. Kazimierz Andrzej Wardyn Honorowy Obywatel Miasta Starogard Gdański ( na zdjęciu  trzeci od lewej)

Na zakończenie dodał” „Każde miasto jest silne ludźmi, którzy dbają o jego interesy. Każdemu miastu potrzebni są ambasadorzy. My takiego mamy. Mamy wielkiego Kociewiaka z wyboru. Jest nim prof. Kazimierz Andrzej Wardyn.” Prezydent podziękował Honorowemu Obywatelowi Miasta za zaangażowanie w miejskie sprawy i lobowanie budowy obwodnicy.

Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert przyłączyła się do życzeń prezydenta. Podziękowała wszystkim za pracę na rzecz lokalnej wspólnoty, zaangażowanie w

Przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański Anna Benert

sprawy miasta oraz okazywanie troski o jak najlepszy jego rozwój. W swojej przemowie podkreśliła znaczenie współpracy ponad podziałami, która tworzy właściwe relacje i klimat do działania. Podziękowała prezydentowi za dotychczasową pracę i zaprosiła wszystkich do tej współpracy, która zaowocowała dotąd wieloma pozytywnymi zmianami w mieście.

– Starogard nie jest miastem nudnym. Starogardzian stać na myślenie kreatywne, z fantazją, na działanie z pasją i poszukiwanie ciekawych, ambitnych i oryginalnych rozwiązań. Tą drogą będziemy podążać, aby w naszym kochanym mieście pozostawić jak najwięcej śladów dobra dla przyszłych pokoleń – zakończyła Anna Benert.

W imieniu nieobecnych posłów Kazimierza Smolińskiego i Jana Kiliana życzenia złożył senator Antonii Szymański. – Doceniam to, że kontynuujecie Państwo te coroczne spotkanie. Musimy się spotykać twarzą w twarz, musimy rozmawiać, musimy tworzyć plany, to ważne. To spotkanie, które jest już tradycją, i w którym zawsze z przyjemnością uczestniczę, jest bardzo znaczące dla naszego środowiska – przyznał senator. Życzył też, aby we wszystkich wspólnotach i tej rodzinnej i tej lokalnej, a także w samym Starogardzie – sercu Kociewia i na całym Kociewiu panowała zawsze życzliwość, aby więzi międzyludzkie były silne, a różnorodność, która w naturalny sposób nam towarzyszy, nigdy nie przeradzała się w niechęć.

Antoni Szymański senator RP wręcza medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Psychologiczno – Pastoralne „WIĘŹ”. Nagrodę odbiera ksiądz Sławomir Ałaszewski

Wzorem lat ubiegłych senator RP Antonii Szymański uhonorował medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Psychologiczno – Pastoralne „WIĘŹ” za udzielanie pomocy w rozwoju osobistym oraz specjalistyczną pomoc rodzinom, parom i osobom przeżywającym trudności życiowe. W imieniu dyrektora „Więzi” księdza Krzysztofa Naczka nagrodę odebrał ksiądz Sławomira Ałaszewski.

– Człowiek jest szczęśliwy, kiedy ma dobre więzi w rodzinie – powiedział ksiądz Ałaszewski – Temu staramy się być wierni. Ta nagroda będzie dla nas mobilizacją. To wielki zaszczyt, że mogę ją odebrać tu na swojej ziemi w Starogardzie Gdańskim.

Głos zabrali także Wioleta Strzmkowska-Konkolewska członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego, Bożena Żurawska – p.o. dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie, ksiądz Dziekan Józef Pick, prof. Andrzej Kazimierz Wardyn oraz były radny Rady Miasta Stanisław Kubkowski. Wszyscy życzyli sobie i innym dalszych sukcesów w nowym 2019 roku.

Oficjalną część samorządowego spotkania noworocznego zakończono toastem za pomyślność roku 2019.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl