500 tys. zł dla SKS Sportowa S.A

Starogardzki Klub Sportowy Sportowa S.A. jako jedyny złożył wniosek o dofinansowanie działań na rzecz rozwoju sportu. Komisja opiniująca przyznała klubowi 500 tys. zł dotacji.

SKS Sportowa S.A nie miał konkurencji. Jako jedyni złożyli wniosek o dotację na rozwój sportu poprzez udział starogardzkich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej. Wniosek jest zgodny z przyjętą w styczniu ubiegłego roku uchwałą Rady Miasta w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu. Oferta klubu pn. „Udział w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej w koszykówce mężczyzn Polskiej Ligi Koszykówki S.A” otrzymała maksymalną liczbę punktów. Komisja opiniująca na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. jednomyślnie postanowiła przyznać klubowi dotację w wysokości 500 tys. zł.

Celem dotacji jest stworzenie mieszkańcom Gminy przyjaznych warunków do uczestniczenia w imprezach sportowych, promowanie aktywności i edukacji sportowej oraz integrowanie mieszkańców miasta. Stowarzyszenie lub klub sportowy, który otrzymuje od miasta pieniądze na wspieranie i rozwój sportu, ma swoją działalnością zachęcić mieszkańców do aktywnego stylu życia i promować miasto przez sport.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl