35. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

W ramach obchodów 35. rocznicy Sierpnia ’80 i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 27 rocznicy strajków z 1988 roku organizowanych lub wspieranych przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dzisiaj w Starogardzie w Restauracji „Ogródek” odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli regionalnych związków zawodowych.

W spotkaniu m.in. uczestniczyli Przewodniczący Zarządy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla oraz ksiądz Janusz Lipski proboszcz parafii p.w. Św. Wojciecha – Kapelan NSZZ „Solidarność” oddział w Starogardzie Gdańskim.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Zdzisława Czapskiego list gratulacyjny o treści:

Rada Oddziału Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”
w Starogardzie Gdańskim

Serdecznie gratuluję Paniom i Panom z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Niech ten jubileusz będzie dla Państwa powodem do dumy z Polski wolnej i demokratycznej. Niepodległa Ojczyzna – to Wasza zasługa – 10 milionów członków Solidarności,  którzy odważnie wystąpili przeciwko komunistycznej dyktaturze w imię niezbywalnej godności i wolności każdego Polaka. Ideały Sierpnia 1980 są wciąż aktualne. Prawo do pracy,  uregulowanej umową do godziwej za pracę zapłaty, jest dziś niezbywalnym prawem człowieka. Życzę, by 21 Postulatów Sierpnia były dla założycieli NSZZ „Solidarność” i kolejnych pokoleń związkowców drogowskazem w codziennym działaniu na rzecz poprawy losu ludzi pracy. Niech duma z Wolnej Polski będzie też dla Państwa ciągłym marzeniem o Polsce Solidarnej ze słabszymi, wykluczonymi, potrzebującymi pomocy. Malejące bezrobocie i ciągła poprawa warunków pracy w wielu zakładach Naszego Miasta – to w dużej mierze zasługa Oddziału NSZZ „Solidarność” w Starogardzie.  Dobrobyt naszej kociewskiej Małej Ojczyzny jest też Państwa sukcesem. Dziękuję za dotychczasową współpracę, życzę spełnienia kolejnych zamierzeń w dalszych latach działalności Związku.
Nie ma wolności bez Solidarności!!!
Z wyrazami szacunku i uznania
Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak
31 sierpnia 2015 r.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl