3 mln zł dla organizacji NGO

W 2019 roku organizacje pozarządowe mają do wydania blisko 3 mln zł na wspieranie, pomoc i aktywizację starogardzian. Prawie połowa tej kwoty, ok 1,2 mln zł przeznaczona jest na kontynuowanie projektów wieloletnich i partnerskich. Spośród przewidzianych 13 konkursów ogłoszono już 11, rozstrzygnięto 7.

Miasto w tym roku przeznaczyło z budżetu miasta 2,2 mln zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Kwota jest sumą środków przeznaczonych na poszczególne działalności organizacji, wynikające z przyjętego w listopadzie przez Radę Miasta „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Pozostałe 800 tys. zł pochodzi ze środków unijnych pozyskanych przez Miasto wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Fundacją In Fortes na prowadzenie Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny. Dofinansowanie wynosi 3 mln zł, ale tylko 800 tys. zł z tej kwoty zostanie wydatkowe na obsługę placówki w tym roku.

Spośród przewidzianych 13 konkursów na realizację „Programu” ogłoszono już 11, rozstrzygnięto 7. Największym beneficjentem miejskich środków przeznaczonych na działanie NGO są kluby sportowe. Otrzymają 850 tys. zł wsparcia na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych, turnieje i zawody sportowe oraz szeroko pojętą rekreację. Blisko 176 tys. zł otrzyma Punkt Interwencji Kryzysowej na wspieranie rodzin w kryzysie. Z kolei na edukację rodzin Miasto przeznaczyło ponad 21 tys. zł. Otrzyma je Stowarzyszenie Można Inaczej, które organizuje Starogardzką Akademię Rodzin oraz Szkołę dla Rodziców. Dodatkowo Można Inaczej otrzyma 50 tys. zł na Centrum Wolontariatu, które prowadzi od wielu lat. Kwotę 60,5 tys. zł wykorzystają organizacje, które zajmują się nauką, szkolnictwem wyższym, edukacją oraz oświatą i wychowaniem. 24,2 tys. zł. przeznaczono w tym roku na ekologię i ochronę zwierząt, a 15 tys. zł. przypadnie organizacjom, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym. Dodatkowo każda z tych organizacji może zwrócić się o pomoc do  Centrum Organizacji Pozarządowych, na działalność którego Miasto przeznaczyło w tym roku 42 tys. zł.

Środki przekazane dla III sektora mają przede wszystkim pomóc organizacjom zaktywizować mieszkańców Stargardu. Służyć temu mają liczne akcje, wydarzenia i imprezy, zaplanowane przez organizacje pozarządowe zarówno na ten rok, jak i te kontynuowane z lat poprzednich. Jednym z takich projektów wieloletnich jest np. prowadzenie Schroniska dla zwierząt, które Miasto dofinansowuje kwotą 220 tys. zł.

Władzom miasta bardzo zależy na budowaniu pozytywnych relacji z organizacjami pozarządowymi, gdyż ich przedstawiciele reprezentują poszczególne grupy społeczne starogardzian. Duży nacisk kładzie na prowadzenie otwartego dialogu obywatelskiego, który jest istotą tej współpracy. Prezydent Janusz Stankowiak zabiega o to od początku swojej prezydentury. Jego zdaniem współpraca oparta na otwartej i bezpośredniej komunikacji jest niezbędna do umacniania lokalnych działań oraz stworzenia odpowiednich warunków do powstawania wszelkiego rodzaju inicjatyw społecznych, które integrują mieszkańców.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl